Međunarodna mreža pomoći

Međunarodna konferencija

24.05.2011

Međunarodna mreža pomoći IAN iz Beograda u saradnji sa španskom nevladinom organizacijom Espalai organizovala je 24. i 25. maja konferenciju posvećenu e-inkluziji pod nazivom “Klikni ka Evropi”. Cilj ove konferencije bio je promovisanje i doprinošenje digitalnoj inkluziji ljudi (pre svega ranjivih grupa), preduzeća i zajednica u Srbiji.

Međunarodna konferencija

Prvog dana konferencije gosti su imali priliku da čuju kakva je trenutna situacija po pitanju digitalne pismenosti u Španiji, Litvaniji, Nemačkoj, Hrvatskoj i Srbiji.

Učesnici međunarodne konferencijeTako su se okupljeni najpre upoznali sa situacijom Srbije koju je iznela državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić ističući da je značaj digitalizacije pre svega u pristupu novim ekonomskim šansama i mogućnostima obrazovanja. Takođe, gđa Matić je predstavila i paket mera i projekata koje država sprovodi kako bi što brže i što lakše uhvatila korak sa svetom kada je u pitanju digitalna inkluzija, među kojima je posebno naglasila važnost projekta “Digitalne škole” i “Bezbednost na internetu”.

Aktuelnu situaciju u Španiji predstavila je Almudena Garsija Padilja, koordinatorka strategije “Digitalni građanin”, “Plan Avansa” pri Ministarstvu industrije, turizma i trgovine Republike Španije. Približavanje informaciono-komunikacionih tehnologija je namenjeno svim slojevima stanovni1tva s posebnim naglaskom na stariju populaciju, stanovništvo u ruralnim oblastima, a istovremeno ne zaboravljajući ni članove društva koji su na odsluženju zatvorskih kazni. Garsija Padilja je istakla i značaj saradnje sa regionalnim vladama i nevladinim organizacijama, bez koje ne bi bilo moguće osnovati 3000 telecentra u Španiji i time znatno poboljšati kvalitet života stanovništva.

Učesnici međunarodne konferencije

Da svetska ekonomska kriza ne zaobilazi ni Pirinejsko poluostrvo, potvrdio je Rikard Faura, šef sektora za informaciono društvo. Ipak, Katalonija se trudi da isprati trendove koje Evropa nameće. Kao prioritet navodi se digitalna integracija svih građana, a zatim i osposobljavanje širokopojasnog Interneta, kroz projekat “Otvorena mreža”, koji bi dodatno doprineo povezanosti stanovništva. Hose Manuel Peres iz 1panske organizacije Esplai prisutnima približio rad mreže “Red conecta”.

Ispred Društva za informatiku Srbije prisutnima se obratio Nikola Markovića koji je uputio na sve veći jaz između stanovništva gradova i ruralnih oblasti, izmedu bogatih i siromašnih. Osim što je izneo osnovne probleme koji sprečavaju digitalnu inkluziju, podsetio je i da je ulaganje u informacione tehnologije zapravo kapitalna investicija za Srbiju i njenu ekonomiju.

Učesnici međunarodne konferencije

Jan Kliford, šef odseka za politiku i poslovni razvoj Velike Britanije, vrlo upečatljivim izlaganjem je prisutnima želeo da ukaže koliki je zapravo značaj poznavanja korišćenja računara i Interneta. Nastojeći da što bolje dočara njihovu važnost u savremenom društvu Jan je digitalnu inkluziju poistovetio sa životnim pitanjem. “Being living means being online”.

Situaciju u susednoj Hrvatskoj okupljeni su mogli da čuju od Žarka Čižmara, direktora Telecentra Zagreb. Medijska pismenost je nešto što se nameće kao jedna od ključnih kompetencija koja je potrebna svim građanima za aktivno uečstvovanje u društvu znanja.

Prvi dan konferencije zatvoren je sesijom koja je bila posvećena otvaranjima novih telecentara, škola i biblioteka. Na ovu temu govorili su Dragana Milanović, ispred Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, Kestutis Jasekivicijus, kao predstavnik Nacionalne biblioteke Litvanije, Mirko Marković, predstavnik Biblioteke grada Beograda i Virdžinija Pareha Valina, menadžerka projekta iz Esplaija iz Španije.

Učesnici međunarodne konferencije

Početak drugog dana konferencije bio je rezervisan za sesiju pod nazivom “Microsoft dan povezivanja sa organizacijama civilnog društva“. Marija Vujanić, PR i Citizenship menadžer u Microsoftu, predstavila je na koji način ova kompanija može da omogući organizacijama u nevladinom sektoru da ostvare svoj puni potencijal. Citizenship program je podrška lokalnim inovacijama i profesionalnom osnaživanju NVO sektora kroz softverske donacije, tehničku pomoć i online treninge. Predstavnici Microsofta istakli su dugogodišnju uspešnu saradnju sa IAN-om kroz obuke za nezaposlene, izbeglice, Rome i druge pripadnike ugroženih grupa. Takođe, naglašen je značaj saradnje NVO sektora sa velikim kompanijama i otvorio diskusiju o mogućim donacijama i uslovima koji su neophodni za sprovodenje programa obuke.

U nastavku, gost iz Nemačke, Sven Veber, projektni menadžer Fondacije digitalne mogućnosti, predstavio je koncept digitalne inkluzije u Nemačkoj i istakao ulogu socijalnih radnika u obučavanju pripadnika rizičnih grupa. To su ljudi koji su u stalnom kontaktu sa pripadnicima rizičnih grupa, stoga treba iskoristiti njihov potencijal za dobre predavače u programima digitalne inkluzije.

Učesnici međunarodne konferencijeO tome koliki je značaj obuke pripadnika romske populacije i o iskustvima koje Španija ima u sprovođenju ovih programa među Romima govorio je Perdo Agilera Kortes. Naglasio je značaj obrazovanja žena i mladih u ovim zajednicama, koje predstavljaju glavnu pokretačku snagu promena.
Ivana Vidaković iz IAN-a ukazala je na psihološke prednosti koje prate program obuke u korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija. Ona je govoreći o edukaciji žena iz ugroženih grupa istakla brojne prednosti koje su efekti ovih kurseva: usvajanje kompjuterskih znanja i veština, povećanje zapošljivosti, poveaćnje prihoda, ali i razvijanje pozitivnog ponašanja, povećanje samopouzdanja i bolja socijalizacija.

Usledila je sesija posvećena asistivnim tehnologijama koje su predstavljene kao podrška uključivanju osoba sa invaliditetom u svet IKT-a. Tamara Blagojević, koordinatorka EHO Resursnog centra za osobe sa invaliditetom govorila je o kompjuterskim pomagalima za osobe sa invaliditetom. Predstavljen je i specijalni kompjuterski program namenjen radu sa slepim osobama kao i iskustva u dosadašnjem radu škola za slepe i slabovide.

Učesnica na međunarodnoj konferencijiNa konferenciji se govorilo i o ulozi IKT u životu žena, kao i o značaju njihove obuke u ovoj oblasti. Jasmina Stanić, Pokrajinska sekretarka za rad i rodnu ravnopravnost, istakla je da afirmacija digitalne inkluzije treba da bude imperativ savremenog društva, sredstvo rodne ravnopravnosti koje se koristi protiv socijalne isključenosti pripadnika ugroženih populacija. Prisutnima se zatim obratila i Gordana Stankov Stojilović iz IAN-a predstavljajući dva projekta za nezaposlene i siromašne žene koji su sa uspehom sprovedeni u ovoj organizaciji.

Poslednja sesija bila je posvećena značaju IKT za ruralno stanovništvo, jedne od ugroženih grupa. Predstavljena su i diskutovana iskustva iz Španije i Srbije i ponuđena neka od mogućih rešenja i nove ideje.

Svoje utiske o obukama u IAN Telecentru okupljenima su preneli korisnici koji su imali samo reci zahvalnosti za ljude koji su im pomogli da napreduju, zaposle se i ponovo pronađu svoje mesto u društvu.

Dvodnevna konferencija koja je bila odlična prilika da kolege iz nekoliko evropskih zemalja razmene svoja iskustva i ideje, zatvorena je porukom da je važnost uključivanja svih slojeva društva u digitalizovanu stvarnost velika i da je za uspeh u ovome neophodna saradnja i zajednički rad civilnih organizacija, javnog sektora kao i kompanija.

.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih učesnika konferencije.

Partneri Donatori
ian logoian logoian-logo Logo-ESPLAI prazno15x10 EU-logo  dijalog-logo microsoft

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading