Međunarodna mreža pomoći

AKREDITOVANA OBUKA „Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

12.12.2017

OPŠTE INFORMACIJE

 

Na osnovu iskustva u radu sa decom i mladima u Dnevnom boravku za decu i mlade sa problemima u ponašanju i saradnje sa stručnim radnicima Gradskog centra za socijalni rad Beograd izradili smo obuku namenjenu stručnim radnicima koji rade sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Obuka je akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Traje tri dana, a realizuju je licencirani treneri – psiholog i specijalni pedagozi. Dva dana obuku vode treneri koji su autori programa Mikaina Stevanović iz GCSR-z i Snježana Jović iz Republičkog zavodz za socijalnu zaštitu, a treći dan Ljiljana Marković iz IAN-a. Cilj obuke je razvoj kompetencija stručnih radnika za rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Obuka se bavi ključnim temama u stručnom postupanju sa maloletnim učiniocima krivčnih dela i dece i mladih sa problemima u ponašanju.

 

SERTIFIKAT

 

Po uspešno završenom treningu polaznici dobijaju potvrdu od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu o završenoj obuci po akreditovanom programu “Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”, koja svakom polazniku obezbeđuje 15 bodova.

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA

 

Polaznici mogu biti socijalni radnici, pedagozi, psiholozi, spec.pedagozi, pravnici koji rade sa decom i mladima sa problemima u ponašanju (stručni radnici centra za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite, pružaoci usluga).  Program je takođe pogodan za profesionalce koji nisu deo sistema socijalne zaštite, ali su u okviru svog posla usmereni na rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju, kao što su škole, zdravstvene institucije, organizacije civilnog društva.

Ova obuka omogućava i svim stručnim radnicima koji žele da se licenciraju pri Komori socijalne zaštite, da uz odrađen pripravnički staž, ispune uslov za licenciranje.

 

SADRŽAJ I DINAMIKA OBUKE

 

Teme obuhvaćene obukom su:

 1. Procena individualnih i porodičnih faktora
 2. Procena faktora iz zajednice i škole
 3. Procena rizika i zaštitnih faktora
 4. Matrica rizika i zaštitnih faktora kao važnih za donošenje odluka za preduzimanje tretmana
 5. Veštine pridruživanja i motivacionog rada sa maloletnikom i porodicom
 6. Vaspitni nalozi i vaspitne mere
 7. Primena vaspitnih naloga i vaspitnih mera u organizacijama civilnog društva (pružaoci usluga)
 8. Peer supervizija, stres i profesionalno sagorevanje

 

Trening traje tri dana i može se podeliti u dve celine koje se mogu održati zajedno ili odvojeno u dogovoru sa polaznicima:

U toku treninga koriste se prezentacije i radioničarski rad, individualne vežbe, vežbe u grupama, vođena diskusija i brainstorming. Nakon treninga svi učesnici dobijaju Power Point prezentaciju. Veličina grupe je 10- 20 polaznika.

 

 

DOSADAŠNJI RAD

 

Obuku je do sada pohađalo preko 130 polaznika iz sledećih sistema:

 

 • Centar za socijalni rad – Beograd, Bor, Vranje, Niš
 • Zavod za vaspitanje dece i omladine iz Beograda, stručni radnici iz programa PIT
 • Organizacije civilnog društva – Grig, IAN, Atina
 • Predstavnici škole – nastavnici, PP služba, direktor – Bor, Vranje

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE

 

Cena obuke je 12.000 din po učesniku. Prijave za obuku kao i dodatne informacije u vezi sa terminom i mestom održavanja obuke dostupni su putem imejla

Odgovorite

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading