Međunarodna mreža pomoći

Akreditovani trening

05.06.2016


Akreditovani trening ’’Program podrške profesionalcima u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju’’ održan je od 3. do 5. juna u Brestovačkoj banji u okviru projekta Promena na bolje. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, centara za socijalni rad i školske uprave iz Bora, Beograda i Vranja.  

Polaznici su imali su priliku da se:

  • upoznaju sa planiranjem i realizacijom programa za rad sa decom sa rizičnim ponašanjem,
  • steknu znanja i veštine za primenu predkrivičnih diverzionih programa (nalozi za obavljanje poslova u okviru društvene zajednice),
  • steknu znanja i veštine za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama i kvalitetno profesionalno angažovanje u definisanju problema i prikupljanju relevantnih podataka i
  • korišćenje vršnjačke (peer) supervizije kao sistema podrške u radu.

IMG_5444Očekuje se da će realizovana obuka  doprineti poboljšanju primene restorativne pravde i principa u skladu sa međunarodnim standardima, kroz  realizaciju vaspitnih naloga  sa ciljem da što manji broj maloletnika koji se pojavljuju kao učinioci krivičnih dela uđe u sudsku proceduru. Komentari polaznika obuke upućuju da je unapređeno međusobno razumevanje, da  su senzitivisani da razvijaju modele saradnje, te da razumeju koliko je za rad sa mladima sa teškoćama u ponašanju potreban timski rad i kontinuirana saradnja svih aktera u zajednici. Takođe, polaznici su prepoznali da je neophodno razvijanje aktivnosti civilnog sektora da bi se odgovorilo na mnogobrojne potrebe u tretmanu ove dece i mladih u pravcu preveniranja još težih oblika ponašanja. Prepoznato je i da institucije javnog sektora ne mogu da odgovore na sve potrebe ove grupe, te da se kroz aktivnosti civilnog sektora mogu razvijati brojne stručne usluge i aktivnosti, koji će unaprediti rad lokalne zajednice i omogućiti institucijama sistema da potpunije odrađuju svoje zakonom poverene poslove.

Učesnici treninga su pokazali visok stepen zadovoljstva radom trenera, radom grupe i sadržajem treninga. Polaznici su procenili da će trening imati veoma velik uticaj na njihovu buduću praksu.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.
Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs


 

Dodatne informacije:

Bor: Milojka Milivojević, KOKORO , Save Kovačevića 15 L1, Bor, 030 24 96 760
www.kokoro.org.rs
Beograd: .. Ivan Stojilović, 
IAN Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732
www.telecentar.rs
Vranje: Milena Dimitrijević Tomić,
NVO Nexus, Nemanjina 21, Vranje, 017 74 31 484
www.nexusvranje.com 
header srpski sa donatori

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading