Međunarodna mreža pomoći

Arhiva novosti

 • Ne dozvoliti da se zatvori jedini Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju

  Deca i mladi sa problemima u ponašanju i mladi u sukobu sa zakonom trebalo bi da su jedna od prioritetnih grupa korisnika socijalne zaštite jer njihova pravilna resocijalizacija i reintegracija utiče na širu društvenu zajednicu, ali i napredak društva uopšte. Zato ne smemo dozvoliti da jedini dnevni boravak za ovu decu bude zatvoren krajem aprila i pozivamo donosioce odluka da podrže kontinuitet ove važne socijalne usluge.
  Read more
 • Jedini dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju pred zatvaranjem

  Dnevni boravak ugasiće se krajem aprila ukoliko do tada ne bude nađeno makar privremeno rešenje za nastavak funkcionisanja ove izuzetno važne usluge.
  Read more
 • AKREDITOVANA OBUKA „Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

  OPŠTE INFORMACIJE   Na osnovu iskustva u radu sa decom i mladima u Dnevnom boravku za decu i mlade sa problemima u ponašanju i saradnje sa stručnim radnicima Gradskog centra za socijalni rad Beograd izradili smo obuku namenjenu stručnim radnicima koji rade sa decom i mladima sa […]
  Read more
 • Nisam „izgubljen slučaj“, želim svoje detinjstvo

  Maloletni Saša (17 godina) došao je u IAN po preporuci Odeljenja za maloletnike Višeg suda u Beogradu. Imao je dugu istoriju problema u ponašanju. Koristio je, ali i preprodavao drogu. Rad sa njim u IAN-u bio je usmeren na psihološko savetovanje i podršku u učenju uz koju je nastavio školovanje i stekao diplomu ugostitelja. Prestao je sa činjenjem krivičnih dela, odnos i komunikacija sa roditeljima su znatno popravljeni. Mnogo je staloženiji, odmereniji. Danas radi već dve godine i samostalno se izdržava
  Read more
 • Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju

  Promena na bolje Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“ Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih Socijalna inkluzija dece [...]
  Read more
 • Telecentre-Europe je sada ALL DIGITAL

  ALL DIGITAL je odraz naše vizije da svaki Evropljanin trebalo da iskoristi mogućnosti i šanse kreirane digitalnim transformacijama.
  Read more
 • Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“

  Cilj konferencije je predstavljanje značaja usluge socijalne zaštite u zajednici pozitivnom razvoju dece i mladih iz rizičnih grupa, programa prevencije, uspešne prakse i izazova u implementaciji programa resocijalizacije dece sa problemima ponašanja.
  Read more
 • Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

  U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Okrugli sto su zajednički organizovali Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i IAN Međunarodna mreža pomoći.
  Read more
 • Onlajn nedelja 2017 u Srbiji – Broj 1 u Evropi

  Armija entuzijasta je učestvovala na promociji e-veština i digitalnog osnaživanja učestvovanjem u Onlajn nedelji 2017 u Srbiji ove godine. Više od 6200  građana je učestvovalo u brojnim aktivnostima organizovanih od strane kreativnih nastavnika osnovnih i srednjih škola, kao i bibliotekara, aktivista iz nevladihih organizacija i IKT strukovnih […]
  Read more
 • Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih

  Održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Podeljena su i iskustva pet Dnevnih boravaka za mlade sa problemima u ponašanju iz Kragujevca, Niša, Vranja, Bora i Beograda.
  Read more
 • Promena na bolje

  Projekat je usmeren na oblast socijalne zaštite odnosno na rešavanje problema nedostatka programa i usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa problemima u ponašanju, posebno onu mlađih uzrasta do 14 godina. Projekat je počeo u julu 2016. godine, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
  Read more
 • Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite

  Na okruglom stolu u Vranju predstavljeni su projektni ciljevi i istaknut je značaj međusektorske saradnje za obezbeđivanje kvalitetne usluge deci i mladima sa problemima u ponašanju. Učesnici su informisani o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz uslugu u zajednici.
  Read more
 • Akreditovani trening

  Akreditovani trening ’’Program podrške profesionalcima u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju’’ održan je od 3. do 5. juna u Brestovačkoj banji u okviru projekta Promena na bolje. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, centara za socijalni rad i školske uprave iz Bora, Beograda i Vranja.
  Read more
 • Okrugli sto u Boru

  U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u sali opštine Bor na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Na taj način je obeleženo otvaranje novog centra za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Boru.
  Read more
 • Obuka za osoblje dva Centra za mlade u Boru i Vranju

  Dvodnevni trening namenjen osobama angažovanim u radu Centara za mlade Bor i Vranje održan je u sredu i četvrtak 27. i 28. aprila u okviru projekta „Promena na bolje“ (Change for Good). Organizator treninga bila je IAN Međunarodna mreža pomoći, jedna od partnerskih organizacija na projektu. Centralna tema treninga bila je prenošenje iskustva i najboljih praksi licenciranog Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju IAN Telecentar drugim Centrima za mlade.
  Read more
 • Promena na bolje

  Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.
  Read more
 • Onlajn nedelja

  Onlajn nedelja će se održati u periodu 14-20. marta 2016. Onlajn nedelja je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet. Kampanja se organizuje svake godine u martu, a u njoj učestvuju telecentri, škole, biblioteke, nevladine organizacije i edukativni centri širom Evrope koji usmeravaju svoje aktivnosti na promociju i približavanje informacionih tehnologija svojim građanima i njihovo digitalnog opismenjavanje i osnaživanje.
  Read more
 • Nove tehnologije kao tačka međugeneracijskog učenja i socijalnog uključivanja

  Koncept učenja zasnovan na međugeneracijskoj saradnji razvija se kroz različite programe u IAN Telecentru. Jedan od najzačajnijih je program „Srebreni surferi“ u kome mladi pomažu starijima da steknu znanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
  Read more
 • Trajna licenca za Dnevni boravak za decu i mlade

  IAN Telecentar je dobio trajnu licencu za uslugu Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju
  Read more
 • Druga svečana dodela nagrada u oblasti digitalne inkluzije

  Unite IT Poziv za podnošenje dobrih praksi Evropska mreža digitalne inkluzije Unite IT Osvojite put na konferenciju Telecentara Evrope! Prvi koordinacioni sastanak na projektu Unite IT Unite-IT mreža je u 2014. godini počela da dodeljuje Nagradu za digitalnu inkluziju kao godišnje priznanje organizacijama i profesionalcima angažovanih na [...]
  Read more
 • Otvoren je poziv za podnošenje dobrih praksi u oblasti digitalne inkluzije!

  Otvoren je poziv za podnošenje dobrih praksi, resursa i politika za godišnju UniteIT konferenciju (Beograd, 24-25. septembra)! Za sve one koji pošalju praksu, resurs ili politiku, obezbeđeno je učešće na konferenciji kao i smeštaj. Za najbolje četiri prakse biće dodeljena dodatna nagrada u vidu granta za put do Beograda.
  Read more
 • Godišnja konferencija Telecentara Evrope 2015.

  Osma godišnja konferencija mreže Telecentri Evrope biće održana u Beogradu, od 24-25. septembra 2015. IAN Međunarodna mreža pomoći je domaćin ovogodišnje konferencije.
  Read more
 • Osvojite put u Brisel !

  Onlajn takmičenje „Moja priča o e-Učešću“ ima za cilj da prikupi pojedinačne priče o građanima koji koriste nacionalne ili alatke Evropske unije za e-Učešće kako bi uticali na kreiranje politike i promene u njihovim životima i životima drugih.
  Read more
 • Onlajn nedelja 2015

  Više od 5300 ljudi iz Srbije direktno je učestvovalo u Onlajn nedelji 2015 koju je koordinisao IAN Telecentar. Ove godine 55 osnovnih i srednjih škola, biblioteka, udruženja priključilo se kampanji i organizovane su različite aktivnosti u više od 30 gradova i mesta širom Srbije.
  Read more
 • IAN i UNICEF – zajedno u cilju najboljeg interesa deteta

  Projekat je deo šire inicijative usmerene na jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji, a koji se finansira iz IPA fondova Evropske unije.
  Read more
 • E-UROPa

  Projekat „Omogući Evropljanima e-učešće“ ima za cilj podizanje svesti o onlajn mogućnostima za učešće u kreiranju politike EU, bez obzira koliko daleko živimo od Brisela i da je jedina stvar koja nam je potrebna računar i Internet. Naš cilj je da pokažemo praktičnu stranu ovih alata i kako se mogu koristiti u svakodnevnom životu.
  Read more
 • Okrugli sto „Program podrške resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju – rezultati i izazovi“

  IAN Međunarodna mreža pomoći i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu organizovali su okrugli sto na kojem su predstavljena postignuća dvogodišnjeg zajedničkog projekta „OSTAVI DRUGAČIJI OTISAK NA SVET“ posvećenom resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju.
  Read more
 • Vodič za mentore

  Vodič za mentore
  Vodič za mentore je namenjen mentorima u organizaciji koji žele da se uključe u aktivnosti koje se odnose na realizaciju vaspitnih naloga, shvatajući da svojim angažovanjem mogu u značajnoj meri doprineti uspešnoj integraciji maloletnika koji su u sukobu sa zakonom. Priručnik sadrži osnovne informacije koje treba da ima angažovano osoblje koje je zaposleno u organizaciji i koje je motivisano za ulogu mentora-volontera u organizaciji.
  Read more
 • Publikacije o medijskoj pismenosti

  Medijska pismenost
  TMA konzorcijum, sastavljen od osam evropskih partnera kojim koordinira Telecentre Europe, je kreirao Priručnike za osnovni i napredni kurs medijske pismenosti.
  Read more
 • Evropska mreža digitalne inkluzije Unite-IT

  Unite IT logo
  Ovim putem pozivamo sve organizacije koje u svom radu na bilo koji način koriste informaciono-komunikacione tehnologije za osnaživanje pripadnika ranjivih grupa u Srbiji da se priključe evropskoj mreži digitalne inkluzije UNITE-IT .
  Read more
 • Poziv za osnivanje novih Multimedijalnih akademija Telecentara

  TMA logo
  Da biste postali Telecentar Multimedijalna Akademija potrebno je da pošaljete zahtev za izdavanje TMA akreditacije. Zahtev ocenjuje akreditaciono telo kako bi se proverilo da li se ispunjavaju svi potrebni standardi i uslovi. Organizacije koje ispune uslove moći će besplatno da koriste TMA oznaku, sertifikate i sve raspoložive resurse za učenje (knjige, nastavne planove i programe i CD).
  Read more
 • Završna konferencija u okviru TMA projekta

  Krajem septembra održana je završna konferencija u Zagrebu. Pažnja je bila usmerena na predstavljanje projekta Telecentar Multimedijalna Akademija saradnicima i gostima konferencije i na diskusiju o medijskoj i informatičkoj pismenosti, sa fokusom na nastavni plan i program obrazovanja odraslih kao i na njenu primenu u raznim evropskim zemljama.
  Read more
 • Olimpijada trećeg doba 2014

  IAN Telecentar tradicionalno organizuje školu računara tokom Olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Škola računara radi tokom sva tri dana. Polaznici su početnici i oni koji već imaju neka predznanja u radu na računaru, ali ono što je zajedničko za sve je velika želja i zainteresovanost da nauče nešto novo. Polaznike najviše interesuje Internet, od toga da nauče kako se povezati na njega, pa do pretrage raznih sadržaja pomoću pretraživača. Posebno ih interesuje kako da pronađu dnevne vesti, da pogledaju sve popularnije sajtove sa popustima.
  Read more
 • Osvojite put na konferenciju Telecentara Evrope!

  Unite IT logo
  Otvoren je poziv za podnošenje dobrih praksi i politika za godišnju UniteIT konferenciju (Zagreb, 24.-26. septembra)! Obezbeđen je smeštaj za sve one koji pošalju praksu ili politiku. Za najboljih pet praksi biće dodeljena dodatna nagrada u vidu granta za put u iznosu od najviše 300 evra.
  Read more
 • Unapređenje pravosuđa u Srbiji – Pilotiranje vaspitnih naloga

  Vodič za mentore
  Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica donet je 2005. godine. On je uveo mnoge važne mere kao što su alternativne sankcije i vaspitni nalozi. Iako vaspitni nalozi nude veću mogućnost resocijalizacije, zdravije angažovanje maloletnika, razvoj otvorene i odgovorne zajednice, njihova implementacija je bila oskudna. Postoji samo nekoliko ustanova za maloletnike koje potpuno ispunjavaju uslove.
  Read more
 • Sastanak o uspostavljanju mehanizama za realizaciju vaspitnih naloga

  U organizaciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i IAN Telecentra održan je informativni sastanak posvećen Podršci reformi maloletničkog pravosuđa – Uspostavljanju mehanizama za realizaciju vaspitnog naloga „Uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“, na teritoriji grada Beograda.
  Read more
 • Osnaživanje samohranih majki i žena žrtava nasilja

  U cilju smanjenja digitalnog jaza u Srbiji i osnaživanja žena kroz ekonomsku, socijalnu, edukativnu i psihološku podršku, IAN Telecentar kontinuirano pruža IT obuku za žene.
  Read more
 • Samohrane majke učestvuju u TMA projektu u Srbiji

  Pilot obuka u sklopu TMA projekta počela je pre tri nedelje u Srbiji. Osnovnu obuku iz medijske pismenosti ukupno pohađa 12 nezaposlenih i samohranih majki. Sve one su prethodno završile četiri osnovna IKT kursa. U prethodne tri nedelje časovi iz fotografije, videa i zvuka bili su prilično zanimljivi za polaznike.
  Read more
 • Okrugli sto „Primeri dobre prakse među akterima u lokalnoj zajednici u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom“

  Skup je imao za cilj predstavljanje modela dobre saradnje u lokalnoj zajednici, pozitivnih iskustava u saradnji između javnog i civilnog sektora, podele uloga, odgovornosti i potrebe da se i dalje širi mreža među akterima u lokalnoj zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite.
  Read more
 • Onlajn nedelja 2014

  Već petu godinu zaredom IAN Telecentar je nacionalni koordinator kampanje “Onlajn nedelja” za Srbiju. Onlajn nedelja je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet.
  Read more
 • Finalni izveštaj

  Projekat Biblioteke za novo doba realizovali su IAN Telecentar (Edukativni odsek IAN Međunarodne mreže pomoći) i Gradska biblioteka iz Vinkovaca (GKVK) iz Hrvatske u saradnji sa 4 partnerske biblioteke iz Hrvatske i 3 iz Srbije.
  Read more
 • Srebrni surferi 2013

  Tradicionalno i ove godine 30. oktobra 2013. održano je takmičenje za bake i deke i njihove unuke u snalaženju na Internetu i u radu na računaru. Takmičarske parove činili su baka ili deka stariji od 55 godina sa unukom mlađim/mlađom od 13 godina. Finalno takmičenje Srebrni surferi održano je u Narodnoj biblioteci u Kuli u okviru prekograničnog projekta Biblioteke za novo doba.
  Read more
 • Drugi skup partnera projekta Multimedijalna Akademija Telecentara

  Drugi skup partnera međunarodnog projekta Multimedijalna Akademija Telecentara održan je krajem maja u Granadi. Domaćin sastanka je bila španska partnerska organizacija Esplai. Na sastanku se govorilo o dostignućima i budućim aktivnostima projekta kao i o mogućnosti da se predstavi projekat učesnicima globalnog telecentar.org konferencije Spark 2013. koji je organizovan u Granadi odmah posle sastanka.
  Read more
 • Radionica “eBibliotekar/eKnjižničar – savremene biblioteke kao telecentri”

  Radionica eBibliotekar/eKnjižničar održana je u Gradskoj biblioteci “Dr Đorđe Natošević” u Inđiji u okviru projekta Biblioteke za novo doba koji zajednički vode IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda i Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Predstavnici biblioteka učesnica ovog projekta iz Srbije (Kula, Inđija i Bačka Palanka) i Hrvatske (Vinkovci, Vukovar, Ilok, Županja i Drenovci) imali su priliku da se upoznaju sa konceptom telecentara, odnosno mesta u zajednici koja pružaju pristup računarima, internetu i pomažu građanima da dođu do informacija i znanja uz pomoć modernih tehnologija.
  Read more
 • Radionica “Interkulturalni dijalog kroz književnost za decu”

  Treća u nizu radionica u okviru prekograničnog projekta „Biblioteke/Knjižnice za novo doba” održana je u Gradskoj knjižnici Vukovar 15. maja 2013. godine pod nazivom „Interkulturalni dijalog kroz književnost za decu”. Učesnike su na samom početku pozdravile direktorka vukovarske knjižnice Vlatke Surma Szabo, Menadžerka projekta Gordana Stankov Stojilović i zamenica gradonačelnika Vukovara Danijela Stanković.
  Read more
 • Resocijalizacija

  Kao deo projekta Ostavi drugačiji otisak na svet IAN je organizovao fudbalski turnir Daj gol za budućnost uz podršku nemačke fondacije Schüler Helfen Leben. Takmičila su se deca i mladi koji učestvuju u projektu usmerenom na razvijanje pozitivnih oblika ponašanja i resocijalizacije. Turnir je održan 19. maja na terenima Sportskog centra Olimp Zvezdara.
  Read more
 • Umrežavanje biblioteka i predstavljanje projekta na Sajmu zdravlja u Vinkovcima

  Kao deo ovog angažovanja, 20. aprila 2013. partnerske biblioteke su učestvovale na Sajmu zdravlja koji se tradicionalno organizuje u Vinkovcima, u Hrvatskoj gde su imale priliku da se upoznaju sa primerom dobre prakse u oblasti aktivizma u zajednici. ProjekatBiblioteke/Knjižnice za novo dobaimao je svoj štand na Sajmu zdravlja sa različitim knjigama i drugim materijalima iz svih gradova čije biblioteke učestvuju u projektu.
  Read more
 • Radionica “Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org / knjiznice.org”

  Druga u nizu radionica namenjenih izgradnji znanja i veština bibliotekara u određenim oblastima relevantnim za unapređenje rada i pozicije biblioteka u lokalnim zajednicama održana je u Bačkoj Palanci 7. marta 2013. Domaćin ove radionice sa temom Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org / knjiznice.org bila je Narodna biblioteka “Veljko Petrović” jedna od partnerskih biblioteka u okviru projekta Biblioteke/Knjižnice za novo doba.
  Read more
 • Onlajn nedelja 2013

  Preko 20% Evropljana su mladi, nezaposleni i nesvesni činjenice da će do 2015. godine 800.000 slobodnih radnih mesta na polju IKT ostati nepopunjeno, ako oni koji traže posao ne steknu IKT veštine koje ova industrija traži. Stoga je važno ohrabriti pre svega mlade da svoje obrazovanje i razvoj karijere usmere upravo na polje informaciono-komunikacionih tehnologija. To će biti jedan od ciljeva ovogodišnje kampanje Onlajn nedelja koja se organizuje u čitavoj Evropi u nedelji od 18. do 24. marta.
  Read more
 • Radionica “Izgradnja imidža knjižnice kao modernog centra znanja u zajednici”

  Celodnevna radionica “Izgradnja imidža knjižnice kao modernog centra znanja u zajednici” održana je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok je u petak 25. januara 2013. godine u okviru projekta Knjižnice/biblioteke za novo doba ( Libraries for a new age ). Na samom početku susret je pozdravio gradonačelnik Grada Iloka Miroslav Janić, kao i direktorka domaćina, Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Renata Banožić.
  Read more
 • Prvi koordinacioni sastanak

  U Vinkovci u maloj županijskoj vijećnici 26. novembra 201. održan je prvi koordinacioni sastanak partnera na projektu Knjižnice/biblioteke za novo doba ( Libraries for a new age ).
  Read more
 • Koordinacioni sastanak na projektu Multimedijalna Akademija Telecentara

  IAN učestvuje od 1. novembra 2012. u evropskom projektu u partnerstvu s Telecentre-Europe i još šest njenih organizacija članica. Telecentre Multimedia Academy je dvogodišnji projekt koji uključuje razvoj novog programa medijske pismenosti za početnike i naprednije korisnike novih medijskih tehnologija. Projekt će biti finansiran u okviru EU programa celoživotnog učenja i to Grundtvig dela programa za obrazovanje odraslih.
  Read more
 • Prvi koordinacioni sastanak na projektu UniteIT

  Predstavnici Telecentar-Evrope AISBL i partnerskih organizacija iz Malte, Srbije, Mađarske, Letonije , Belgije , Rumunije i Hrvatske su zajedno diskutovali o ciljevima, rasporedu, načinu izvođenje i uticaju grupa aktivnosti Unite IT projekta.
  Read more
 • Konferencija za novinare „Podrška resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju“

  Povodom početka projekta “Ostavi drugačiji otisak na svet” IAN je održao konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen cilj projekta i aktivnosti u naredne dve godine trajanja projekta. Cilj projekta je da se za decu i mlade sa asocijalnim ponašanjem, maloletne učinioce krivičnih dela i prekršaja, i decu i mlade u riziku da dođu u sukob sa zakonom ponudi adekvatan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i psihološka podrška usmerena na njihovu rehabilitaciju, promenu obrazaca ponašanja i uspešnu socijalnu integraciju.
  Read more
 • Telecentar Multimedijalna Akademija

  TMA logo
  TMA je projekat koji imao za cilj pružanje smernica za sticanje znanja u oblasti medijske pismenosti za odrasle. Projekat je sprovodio međunarodni konzorcijum od 8 članica iz evropskih zemalja. Usmeren je na razvoj novog programa medijske pismenosti za početnike i naprednije korisnike novih medijskih tehnologija.
  Read more
 • Biblioteke za novo dob@

  Sa ciljem da se podrže biblioteke u Srbiji i Hrvatskoj da budu moderni centri znanja u svojim lokalnim zajednicama IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda i Gradska knjižnica i čitaonica iz Vinkovaca započele su 1. novembra 2012. projekat Biblioteke za novo doba.
  Read more
 • Ostavi drugačiji otisak na svet

  Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema obrazovanju i radu, IAN je uz podršku nemačke fondacije Schuler Helfen Leben započeo projekat “Ostavi drugačiji otisak na svet.”
  Read more
 • Srebrni surferi 2012

  Kao deo kontinuiranog angažovanja na promociji digitalnog opismenjavanja IAN ovog leta sprovodi projekat “Srebrni surferi” sa ciljem promocije i unapređenja korišćenja informicionh komunikacionih tehnologija među jednom od grupa stanovnika koji su najviše digitalno isključeni u Srbiji, a to su stariji.
  Read more
 • Onlajn nedelja – Get Online Week 2012

  Onlajn nedelja je kampanja širenja pismenosti u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u kojoj učestvuje preko 50 zemalja iz Evrope već i iz Azije i Afrike i preko 25.000 organizacija. Obeležava se od 26. do 30. marta.
  Read more
 • Radionica: Socijalno preduzetništvo i (samo)održivost telecentara

  IAN je između 29. februara do 2. marta 2012. godine održao u Beogradu radionicu pod nazivom “Socijalno preduzetništvo i (samo)održivost telecentara”. Radionica je organizovana u okviru projekta” Zajedničko učenje i digitalna inkluzija zajednice kroz usluge telecentara” koji podržava Fond za otvoreno društvo Srbije.
  Read more
 • Super sajber timovi baka, deka i njihovih unuka 2011

  U subotu 18. juna u Beogradu je održano nesvakidašnje takmičenje za bake, deke i njihove unuke koje je organizovala lokalna nevladina organizacija IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda. Parovi koje su činili baka ili deka stariji od 55 godina sa unukom mlađim/mlađom od 13 godina nadmetali su se u snalaženju na Internetu i u radu na računaru.
  Read more
 • Telecentar ePriručnik

  Telecentar je organizacija koja pomaže pristup informaciono komunikacionim tehnologijama (IKT) društvenim grupama kojima je taj pristup iz bilo kojeg razloga uskraćen. Bilo dase radi o ruralnim ili gradskim sredinama, smisao postojanja telecentara je da omogući svim društvenim grupama podjednako učešće u modernom društvu ili kako se još popularno kaže informacionom društvu ili društvu znanja.
  Read more
 • Međunarodna konferencija

  Međunarodna mreža pomoći IAN iz Beograda u saradnji sa španskom nevladinom organizacijom Espalai organizovala je 24. i 25. maja konferenciju posvećenu e-inkluziji pod nazivom “Klikni ka Evropi”. Cilj ove konferencije bio je promovisanje i doprinošenje digitalnoj inkluziji ljudi (pre svega ranjivih grupa), preduzeća i zajednica u Srbiji.
  Read more
 • Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji

  Na radionici održanoj 12. aprila 2011. godine teme su bile : Politike podrške e-inkluziji; Digitalna revolucija; Opšti okvir definisanja e-veština; Edukacija facilitatora u telecentrima u Španiji
  Read more
 • Studijske posete

  Druga studijska poseta u sklopu projekta “Klikni ka Evropi”, uključila je našu posetu Španiji u periodu između 28. i 30. Marta 2011. godine. Šest predstavnika CSO-a i javnog sektora angažovanih u promociji elektronske edukacije, imali su priliku da se upoznaju sa različitim pristupima i akcijama koje se u Španiji sprovode u cilju unapređenja e-inkluzije građana.
  Read more
 • Onlajn nedelja – Get Online Week 2011

  Telecentri Evrope su od 28. februara do 5. marta 2011. godine, sproveli evropsku kampanju Onlajn nedelja sa ciljem da 100.000 ljudi koji ranije nisu koristili računar i Internet počnu da ga koriste. U okviru ove nedelje bilo je uključeno više od 112.000 ljudi!
  Read more
 • Radionica: Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)

  Radionica “Održivost organizacija koje sprovode IKT edukaciju” okupila je 28. februara 2011. predstavnike OCD i javnih institucija sa ciljem da se predstave različiti načine postizanja održivosti među telecentrima koje finansiraju javne institucije odnosno država, i telecentrima koji su nezavisni od države, kod kojih finansijska održivost direktno zavisi od donatorskih sredstava ili uspešnosti komercijalnih usluga koje pružaju.
  Read more
 • Pametan klik za bezbednost dece na Internetu

  Osmi februar 2011. godine je Međunarodni dan bezbednosti na Internetu . Povodom ovog dana, a u sklopu IAN-ovog projekta Klikni ka Evropi sprovodimo kampanju posvećenu povećanju bezbednosti dece na Internetu.
  Read more
 • Radionica: Promocija IKT asistivnih tehnologija

  Radionica IKT Asistivne tehnologije koju je IAN Međunarodna mreža pomoći organizovala 22. i 23. novembru Beogradu privukla je veliku pažnju osoba sa invaliditetom, njihovih udruženja, škola koje rade sa decom sa invaliditetom i udruženja građana koje podržavaju osobe sa invaliditetom u njihovom punom uključivanju u naše društvo. Radionica je deo šireg projekta Klikni ka Evropi koji podržavaju Evropska unija i Microsoft.
  Read more
 • Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa

  Dvodnevna radionica e-Inkluzija ranjivih grupa je prva od četiri radionice koja je organizovana u okviru projekta Klikni ka Evropi koji traje do juna 2011.
  Read more
 • Onlajn dan 2010 – Get Online Day 2010

  4. marta 2010. godine Telecentri Evrope su organizovali prvi evropski Onlajn dan. Ovaj dan je organizovan i u Srbiji, a nacionalni partner je bio IAN Telecentar.
  Read more
 • Nezaposleni

  IAN već četiri godine uspešno sarađuje sa Microsoftom kroz Unlimited Potential program. U proteklom periodu IAN je u saradnji sa Microsoftom realizovao više od 3000 besplatnih kurseva (u trajanju od 20 školskih časova) za 1232 osobe!
  Read more
 • Poseta visoke delegacije EU

  2007. godine IAN je imao priliku da bude domaćin posete g. Vladimira Špidle, Komesara EC za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti i ambasadora g. Hoze M. Ljoverasa, Šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji.
  Read more
 • Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda

  Cilj projekta je uspostavljanje nove usluge koja, kroz intenzivan program edukacije i psihološke podrške, podstiče pravilan razvoj maloletnika, jača njihovu ličnu odgovornost, povećava njihov obrazovni nivo i samim tim šansu za pronalaženje posla u budućnosti, te smanjuje verovatnoću ponovnog činjenja krivičnog dela.
  Read more
 • Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja za izbegla lica i povratnike

  Početkom godine (15.1.2007.) počela je realizacija regionalnog projekta koji IAN Međunarodna mreža pomoći kao nosilac projekta sprovodi u saradnji sa organizacijama iz Srbije i Hrvatske. Kroz ovaj projekat pruža se mogućnost izbeglim licima da besplatno dobiju pomoć u pristupu pravima i informacijama i otklanjanju pravnih i administrativnih i prepreka sa specijalnim fokusom na ishodovanju dokumenata za korisnike i podršku u uspešnoj socijalnoj i ekonomskoj integraciji korisnika kroz obezbeđivanje neformalnog obrazovanja.
  Read more

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading