Međunarodna mreža pomoći

Događaji

AKREDITOVANA OBUKA „Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

AKREDITOVANA OBUKA  „Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

OPŠTE INFORMACIJE   Na osnovu iskustva u radu sa decom i mladima u Dnevnom boravku za decu i mlade sa problemima u ponašanju i saradnje sa stručnim radnicima Gradskog centra za socijalni rad Beograd izradili smo obuku namenjenu stručnim radnicima koji rade sa decom i mladima sa […]

Read more

Nisam „izgubljen slučaj“, želim svoje detinjstvo

Nisam „izgubljen slučaj“, želim svoje detinjstvo

Maloletni Saša (17 godina) došao je u IAN po preporuci Odeljenja za maloletnike Višeg suda u Beogradu. Imao je dugu istoriju problema u ponašanju. Koristio je, ali i preprodavao drogu. Rad sa njim u IAN-u bio je usmeren na psihološko savetovanje i podršku u učenju uz koju je nastavio školovanje i stekao diplomu ugostitelja. Prestao je sa činjenjem krivičnih dela, odnos i komunikacija sa roditeljima su znatno popravljeni. Mnogo je staloženiji, odmereniji. Danas radi već dve godine i samostalno se izdržava

Read more

Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju

Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju
Promena na bolje Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“ Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih Socijalna inkluzija dece [...]Read more

Telecentre-Europe je sada ALL DIGITAL

Telecentre-Europe je sada ALL DIGITAL

ALL DIGITAL je odraz naše vizije da svaki Evropljanin trebalo da iskoristi mogućnosti i šanse kreirane digitalnim transformacijama.

Read more

Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“

Nacionalna konferencija  „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“

Cilj konferencije je predstavljanje značaja usluge socijalne zaštite u zajednici pozitivnom razvoju dece i mladih iz rizičnih grupa, programa prevencije, uspešne prakse i izazova u implementaciji programa resocijalizacije dece sa problemima ponašanja.

Read more

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Okrugli sto su zajednički organizovali Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i IAN Međunarodna mreža pomoći.

Read more

Onlajn nedelja 2017 u Srbiji – Broj 1 u Evropi

Onlajn nedelja 2017 u Srbiji – Broj 1 u Evropi

Armija entuzijasta je učestvovala na promociji e-veština i digitalnog osnaživanja učestvovanjem u Onlajn nedelji 2017 u Srbiji ove godine. Više od 6200  građana je učestvovalo u brojnim aktivnostima organizovanih od strane kreativnih nastavnika osnovnih i srednjih škola, kao i bibliotekara, aktivista iz nevladihih organizacija i IKT strukovnih […]

Read more

Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih

Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih

Održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Podeljena su i iskustva pet Dnevnih boravaka za mlade sa problemima u ponašanju iz Kragujevca, Niša, Vranja, Bora i Beograda.

Read more

Promena na bolje

Promena na bolje

Projekat je usmeren na oblast socijalne zaštite odnosno na rešavanje problema nedostatka programa i usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa problemima u ponašanju, posebno onu mlađih uzrasta do 14 godina. Projekat je počeo u julu 2016. godine, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Read more

Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite

Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i  primena mera iz otvorene zaštite

Na okruglom stolu u Vranju predstavljeni su projektni ciljevi i istaknut je značaj međusektorske saradnje za obezbeđivanje kvalitetne usluge deci i mladima sa problemima u ponašanju. Učesnici su informisani o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz uslugu u zajednici.

Read more
Page 1 of 812345...Last »

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
fax. 011/3225 993
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading