Međunarodna mreža pomoći

Događaji

Ne dozvoliti da se zatvori jedini Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju

Ne dozvoliti da se zatvori jedini Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju

Deca i mladi sa problemima u ponašanju i mladi u sukobu sa zakonom trebalo bi da su jedna od prioritetnih grupa korisnika socijalne zaštite jer njihova pravilna resocijalizacija i reintegracija utiče na širu društvenu zajednicu, ali i napredak društva uopšte. Zato ne smemo dozvoliti da jedini dnevni boravak za ovu decu bude zatvoren krajem aprila i pozivamo donosioce odluka da podrže kontinuitet ove važne socijalne usluge.

Read more

Jedini dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju pred zatvaranjem

Jedini dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju pred zatvaranjem

Dnevni boravak ugasiće se krajem aprila ukoliko do tada ne bude nađeno makar privremeno rešenje za nastavak funkcionisanja ove izuzetno važne usluge.

Read more

AKREDITOVANA OBUKA „Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

AKREDITOVANA OBUKA  „Osnaživanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom”

OPŠTE INFORMACIJE   Na osnovu iskustva u radu sa decom i mladima u Dnevnom boravku za decu i mlade sa problemima u ponašanju i saradnje sa stručnim radnicima Gradskog centra za socijalni rad Beograd izradili smo obuku namenjenu stručnim radnicima koji rade sa decom i mladima sa […]

Read more

Nisam „izgubljen slučaj“, želim svoje detinjstvo

Nisam „izgubljen slučaj“, želim svoje detinjstvo

Maloletni Saša (17 godina) došao je u IAN po preporuci Odeljenja za maloletnike Višeg suda u Beogradu. Imao je dugu istoriju problema u ponašanju. Koristio je, ali i preprodavao drogu. Rad sa njim u IAN-u bio je usmeren na psihološko savetovanje i podršku u učenju uz koju je nastavio školovanje i stekao diplomu ugostitelja. Prestao je sa činjenjem krivičnih dela, odnos i komunikacija sa roditeljima su znatno popravljeni. Mnogo je staloženiji, odmereniji. Danas radi već dve godine i samostalno se izdržava

Read more

Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju

Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju
Promena na bolje Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“ Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih Socijalna inkluzija dece [...]Read more

Telecentre-Europe je sada ALL DIGITAL

Telecentre-Europe je sada ALL DIGITAL

ALL DIGITAL je odraz naše vizije da svaki Evropljanin trebalo da iskoristi mogućnosti i šanse kreirane digitalnim transformacijama.

Read more

Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“

Nacionalna konferencija  „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“

Cilj konferencije je predstavljanje značaja usluge socijalne zaštite u zajednici pozitivnom razvoju dece i mladih iz rizičnih grupa, programa prevencije, uspešne prakse i izazova u implementaciji programa resocijalizacije dece sa problemima ponašanja.

Read more

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Okrugli sto su zajednički organizovali Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i IAN Međunarodna mreža pomoći.

Read more

Onlajn nedelja 2017 u Srbiji – Broj 1 u Evropi

Onlajn nedelja 2017 u Srbiji – Broj 1 u Evropi

Armija entuzijasta je učestvovala na promociji e-veština i digitalnog osnaživanja učestvovanjem u Onlajn nedelji 2017 u Srbiji ove godine. Više od 6200  građana je učestvovalo u brojnim aktivnostima organizovanih od strane kreativnih nastavnika osnovnih i srednjih škola, kao i bibliotekara, aktivista iz nevladihih organizacija i IKT strukovnih […]

Read more

Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih

Održan okrugli sto o socijalnoj inkluziji dece i mladih

Održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Podeljena su i iskustva pet Dnevnih boravaka za mlade sa problemima u ponašanju iz Kragujevca, Niša, Vranja, Bora i Beograda.

Read more
Page 1 of 812345...Last »

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading