Međunarodna mreža pomoći

Publikacije

Vodič za mentore

Vodič za mentore

Vodič za mentore je namenjen mentorima u organizaciji koji žele da se uključe u aktivnosti koje se odnose na realizaciju vaspitnih naloga, shvatajući da svojim angažovanjem mogu u značajnoj meri doprineti uspešnoj integraciji maloletnika koji su u sukobu sa zakonom.
Priručnik sadrži osnovne informacije koje treba da ima angažovano osoblje koje je zaposleno u organizaciji i koje je motivisano za ulogu mentora-volontera u organizaciji.

Read more

Kompletan priručnik za socijalne veštine

Kompletan priručnik za socijalne veštine

Priručnik za socijalne veštine nastao je u okviru angažovanja IAN Telecentra na promociji i razvoju veština za analizu vlastite ličnosti, za bolje upravljanje vlastitim resursima i karijerom i komunikativnim veštinama. Namenjen je polaznicima kurseva socijalnih veština, ali i svima onima koji žele da se upoznaju sa ovom oblašću.

Read more

Kompletan priručnik za veb dizajn

Kompletan priručnik za veb dizajn

“Kompletan priručnik za web dizajn” plod je desetogodišnjeg rada zaposlenih u okviru IAN Telecentra. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. On je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i promene koje se dešavaju u oblasti web dizajna, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa ‘tajnama’ dizajna.

Read more

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita

Priručnik je namenjen svima koji su zainteresovani da upoznaju rad u tri dodatne oblasti koje se najčešće polažu u okviru ECDL Core sertifikata i da se pripreme za polaganje tri ECDL ispita:

Modul 1: Koncepti informacione tehnologije,
Modul 5: Baze podataka (Microsoft Access) i
Modul 6: Prezentacija (Microsoft PowerPoint).

Read more

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita

“Kompletan priručnik za polaganje ECDL START ispita” jeste plod desetogodišnjeg rada zaposlenih u okviru IAN Telecentra. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. On je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i program koji je propisan od strane ECDL Fondacije, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa ‘tajnama’ u korišćenju računara.

Read more

Biblioteke za novo dob@ – Finalni izveštaj

Projekat Biblioteke za novo doba realizovali su IAN Telecentar (Edukativni odsek IAN Međunarodne mreže pomoći) i Gradska biblioteka iz Vinkovaca (GKVK) iz Hrvatske u saradnji sa 4 partnerske biblioteke iz Hrvatske i 3 iz Srbije.

Read more

Telecentar ePriručnik

Telecentar ePriručnik

Telecentar je organizacija koja pomaže pristup informaciono komunikacionim tehnologijama (IKT) društvenim grupama kojima je taj pristup iz bilo kojeg razloga uskraćen. Bilo dase radi o ruralnim ili gradskim sredinama, smisao postojanja telecentara je da omogući svim društvenim grupama podjednako učešće u modernom društvu ili kako se još popularno kaže informacionom društvu ili društvu znanja.

Read more

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading