Međunarodna mreža pomoći

Resursi

Konferencija: Uključenost u informaciono društvo: nova prilika ili novi jaz

24. i 25. maj 2011.
ppt-logo Pogled na ostvarenje informacionog društva u Srbiji
Nikola Marković, Predsednik Društva za informatiku Srbije
ppt-logo Digitalna pismenost u Srbiji
Prof Dr Dragan Domazet, Dekan Univerziteta Metropolitan
ppt-logo Digitalna pismenost kao preduslov za razvoj informacionog društva
Đorđe Dukić, Predsednik JISE
ppt-logo Milenijumska generacija: Surf ergo sum
Tanja Milovanović, Koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija, Beogradska otvorena škola
ppt-logo Digitalno uključivanje kao instrument za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Žarko Šunderić, Rukovodilac Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
ppt-logo Zašto su e-veštine važne za zapošljavanje? (na engleskom)
Ian Clifford, Šef odseka za politike i poslovni razvoj UK online centres i kopredsedavajući mrežom Telecentri Evrope
ppt-logo Programi za unapređenje e-veština i poboljšanje zapošljivosti ranjivih grupa u Srbiji
Ivan Stojilović, Menadžer IAN Telecentra, IAN Međunarodna mreža pomoći
ppt-logo Mreža Telecentara Evrope (na engleskom)
Gabriela Barna, Predsednica Upravnog odbora mreže Telecentri Evrope
ppt-logo Medijska pismenost za 21. vek
Žarko Čižmar, Telecantar Zagreb, Hrvatska
ppt-logo Šta Microsoft može da učini za NVO sektor?
Marija Vujanić, PR&Citizenship manager, Microsoft Srbija
ppt-logo Inkluzivni Internet: Obuka socijalnih radnika koji rade sa grupama u riziku  (na engleskom)
Sven Veber, Projektni menadžer, Stiftung Digitale Chancen (Fondacija Digitalne mogućnosti), Nemačka
ppt-logo Efekti IKT edukacije na ranjive grupe
Ivana Vidaković, Menadžerka Istraživačkog odseka, IAN Međunarodna mreža pomoći
ppt-logo Digitalna inkluzija u službi žena
Jasmina Stanić, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, Srbija
ppt-logo Osnaživanje žena kroz IKT
Gordana Stankov Stojilović, Programski menadžer, IAN Međunarodna mreža pomoći
ppt-logo Kad kliknu ču se na daleko
Dragan Sajić, Regionalni menadžer Centra za razvoj sela MOBA

Radionica: e -Inkluzija ranjivih grupa

Radionica: Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju

28. februar 2011.
ppt-logo Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic – IAN
ppt-logo Prezentacija eMreže
Ivan Stojilović, IAN
ppt-logo Regionalni centri kao podrška ruralnom razvoju
Dragan Sajić, Moba
ppt-logo Teledom program u Srbiji
Dušan Ivanović, Teledom savez Srbije
ppt-logo Mreža telecentara Evrope
Gordana Stankov Stojilović, IAN
ppt-logo Iskustvo i praksa IAN Telecentra
Ivan Stojilović, IAN
ppt-logo Onlajn nedelja
Gordana Stankov Stojilović, IAN

Radionica: Promocija IKT asisitivnih tehnologija

22. i 23. novembar 2010.
ppt-logo Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic – IAN
ppt-logo Značaj stvaranja društva jednakih mogućnosti za sve
Željko Ilić, Forum mladih sa invaliditetom
ppt-logo Uvod u asistivne tehnologije – kako odabrati odgovarajuće sredstvo AT, primena u edukaciji, prilagođavanje radnih mesta za osobe sa invaliditetom
prof. dr Gordana Odović, Fakultet za specijalnu edukaciju
ppt-logo Jednaki pristup za jednake mogućnosti – Podrška inkluziji u osnovnoj školi putem korišćenja asistivnih tehnologija
Magdalena Dimkova and Margarita Gulevska , Otvorite prozore , Makedonija
ppt-logo Iskustva škole Milan Petrović iz Novog Sada u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju
mr Slavica Marković, Jelena Mazurkijević i Mirjana Lazor
pdf-logo Neophodnost asistivnih računarskih tehnologija u učenju i radu osoba oštećenog vida i Demonstracija rada na računaru u kombinaciji sa govornim čitačem ekrana i Brajevim redom
mr Luka Joksimović Barbat, Savez slepih Srbije
pdf-logo Govorne tehnologije kao osnova za razvoj pomagala i IKT servisa za osobe sa invaliditetom
prof. dr. Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
ppt-logo Upotreba govornih softvera kod simbian mobilnih telefona
dipl. ing. Nikola Đorđević
ppt-logo Pristupačnost web sadržaja
Ivan Branisavljević, Republički zavod za informatiku i Internet, Srbija
pdf-logo Primena novih tehnologija u edukaciji slepih, sa posebnim osvrtom na obuku slepe dece
Dragan Miljojčić, Agencija INSERT
ppt-logo Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Tamara Blagojević, Dragana Stankovic, Gabor Nemet, EHO Resursni centar za osobe sa invaliditetom, Novi Sad
pdf-logo Asistivne tehnologije – globalna perspektiva i iskustva iz Austrije
David Hofer, Life Tool, Austrija
ppt-logo Otvorite prozore – Centar za asistivnu tehnologiju i e-Inovacije
Magdalena Dimkova and Margarita Gulevska , Otvorite prozore , Makedonija
ppt-logo Asistivne tehnologije u funkciji integracije osoba oštećenog vida; Prikaz rada na Brajevom displeju i upotreba čitača ekrana i sintetizatora govora
Mirjana Mihailović, Gordana Videnović, Nebojsa Marković, Stefan Pantić, Muzička škola “Kosta Manojlović” i Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Beograd
ppt-logo Primena specijalizovanih softvera u nastavi
Mirjana Mihailović, Gordana Videnović, Nebojsa Marković, Stefan Pantić, Muzička škola “Kosta Manojlović” i Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Beograd

Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji

12. april 2011.
ppt-logo Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic – IAN
ppt-logo Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 1 The digital revolution: citizenship and inclusion in a post-industrial society (na engleskom)
Ismael Pena – López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya
ppt-logo Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 2 Policies for (e-)inclusion: from physical access to meaningful use (na engleskom)
Ismael Pena – López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya
ppt-logo Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 3 Netizens: towards a set of digital competences (na engleskom)
Ismael Pena – López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya
ppt-logo Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 4 New assessment frameworks for new skills (na engleskom)
Ismael Pena – López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya
ppt-logo Improving ICT education in the telecentre, double perspective: HOW (na engleskom)
Pedro Aguilera
ppt-logo AcTIC – Certification in ICT – Catalan Public Administration example  (na engleskom)
Pedro Aguilera
ppt-logo Improving ICT education in the telecentre, double perspective: WHO / HOW  (na engleskom)
Virginia Pareja
ppt-logo Standardi IKT edukacije u Srbiji – ECDL
Jovan Aleksić, JISA
ppt-logo Standardi kvaliteta u praksi: Iskustva IAN Telecentra
Ivan Stojilović, IAN
Partneri Donatori
ian logoian logoian-logo Logo-ESPLAI prazno15x10 EU-logo  dijalog-logo microsoft

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading