Međunarodna mreža pomoći

Dinarski račun

UPLATA NA RAČUN:

DINARSKI RAČUN:

Račun kod Raiffeisen banke AD Beograd

Primalac:

Međunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network,

Đure Daničića 5, 11000 Beograd

Svrha plaćanja: Donacija

Broj računa: 265-1630310005934-64

Šifra plaćanja: 187

Šifra za e–banking: 287

Primer popunjene uplatnice:

.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading