Međunarodna mreža pomoći

Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda

24.07.2007

Međunarodna mreža pomoći IAN, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd, realizuje projekat “Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda”.

Ciljna grupa su deca, maloletni učinioci krivičnih dela, koja od strane Tužilaštva ili Suda imaju vaspitni nalog ili izrečenu posebnu obavezu “da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima”.

Conference photo
DSCF4040

Cilj projekta je uspostavljanje nove usluge koja, kroz intenzivan program edukacije i psihološke podrške, podstiče pravilan razvoj maloletnika, jača njihovu ličnu odgovornost, povećava njihov obrazovni nivo i samim tim šansu za pronalaženje posla u budućnosti, te smanjuje verovatnoću ponovnog činjenja krivičnog dela.

Svaki od 36 učesnika programa iz redova maloletnika će proći kroz intenzivan trening program IAN Telecentra koji obuhvata:

  • 80 časova obuke za rad na računarima po ECDL programu
  • 60 časova obuke iz engleskog jezika
  • 40 časova obuka iz oblasti socijalnih veština

Polaznici koji uspešno okončaju svaki od pomenutih programa steći će znanja i međunarodno priznate sertifikate koji će značajno uvećati njihove šanse da pronađu i održe posao. Osim toga, tokom 5 meseci će svako od njih učestvovati u radu psihološke grupe za podršku koju će voditi psihoterapeuti iz IAN-a.

U projekat su uključeni opštinski Centri za socijalni rad Novi Beograd, Zemun, Vračar i Stari Grad. Predviđeno je i da ukupno 24 profesionalca zaposlena u ova četiri opštinska CSR završe 80-časovni kurs računara po ECDL programu i steknu znanja koja će u znatnoj meri podići njihove sposobnosti da na kvalitetan način koriste prednosti koje im savremena tehnologija pruža u obavljanju svakodnevnih poslova.

Projekat finansira Fond za socijalne inovacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Kontakt osoba

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading