Međunarodna mreža pomoći

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita

07.10.2014

“Kompletan priručnik za polaganje ECDL START ispita” jeste plod desetogodišnjeg rada zaposlenih u okviru IAN Telecentra. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. On je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i program koji je propisan od strane ECDL Fondacije, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa ‘tajnama’ u korišćenju računara.

Priručnik je namenjen svima koji su zainteresovani da upoznaju rad u četiri oblasti koje se najčešće polažu u okviru ECDL Start sertifikata i da se pripreme za polaganje četiri ECDL ispita:

  • Modul 2: Korišćenje računara i rad sa fajlovima (Windows 7),
  • Modul 3: Obrada teksta (Microsoft Word 2007),
  • Modul 4: Tabelarne kalkulacije (Microsoft Excel 2007) i
  • Modul 7: Informacije i komunikacije (Internet i E-mail)

Windows 7 – Korišćenje računara i rad sa fajlovima

Borko Vujadinović u poglavlju “Windows 7 – Korišćenje računara i rad sa fajlovima” upoznaje čitaoce sa najrasprostranjenijim operativnim sistemom danas – Microsoft Windows. Operativni sistem je program koji upravlja računarom i pruža neophodno okruženje za rad svih ostalih programa (na primer, programa za obradu teksta, slike, zvuka). Članak upoznaje čitaoce sa osnovnim terminima računarske tehnologije i namenjen je čitaocima koji se do sada nisu sretali sa računarima i koji kreću od samog početka.

Word - Obrada teksta

Ivan Stojilović i Petar Jakovljević u tekstu pod naslovom “Word – Obrada teksta” upoznaju čitaoce sa unošenjem teksta preko računara, njegovim modifikovanjem, štampanjem, čuvanjem i prenošenjem teksta na drugi računar, postavljanjem slika, tabela, numeracijom strana, formatiranjem teksta (promenom veličine slova, tipa slova, boje slova), slanjem preko elektronske pošte.

Excel - Tabelarne kalkulacije

Borko Vujadinović u delu “Excel – Tabelarne kalkulacije” upoznaje čitaoce sa korišćenjem računara u radu sa brojevima i proračunima, izradom automatskih baza podataka, grafikonima, bilansima stanja, predikcijima prihoda i rashoda. Ljudi raznih profesija koriste Excel: ekonomisti, menadžeri, poslovni sekretari, matematičari, razni službenici itd. Ovo poglavlje je namenjen svima koji žele da uspešno kreiraju tabelarne kalkulacije.

Internet Explorer i Outlook Express - Informacije i komunikacije

Korišćenje globalne informatike mreže Internet i elektronske pošte predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. U poglavlju “Internet Explorer i Outlook Express – Informacije i komunikacije” Borko Vujadinović i Miloš Dubroja objašnjavaju kako se koristi Internet, kako brzo i lako pronaći potrebne informacije, kako se piše, šalje i prima elektronska pošta i još mnogo toga.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading