Međunarodna mreža pomoći

Konferencija za novinare „Podrška resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju“

06.11.2012

Govornici na konferenciji Povodom početka projekta “Ostavi drugačiji otisak na svet” IAN je 6. novembra 2012 . održao konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen cilj projekta i aktivnosti u naredne dve godine trajanja projekta.

Cilj projekta je da se za decu i mlade sa asocijalnim ponašanjem, maloletne učinioce krivičnih dela i prekršaja, i decu i mlade u riziku da dođu u sukob sa zakonom ponudi adekvatan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i psihološka podrška usmerena na njihovu rehabilitaciju, promenu obrazaca ponašanja i uspešnu socijalnu integraciju.

Realizaciju projekta omogućila je nemačka fondacija Schüler Helfen Leben (SHL).

KonferencijaNa konferenciji su govorili:

  • Rudiger Rač-Hajtman, Direktor fondacije Schüler Helfen Leben
  • Kristof Ajhen, Prvi sekretar za ekonomsku saradnju ambasade SR Nemačke
  • Ivan Stojilović, Predsednik Međunarodne mreže pomoći – IAN
  • Snežana Stošković, Direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu

Deci i mladima su na raspolaganju različite besplatne aktivnosti u oblasti profesionalnog osnaživanja , kroz obuke u oblasti informacionih tehnologija i kurseva aktivnog traženja posla. Ove obuke osmišljene su sa ciljem da doprinesu građenju pozitivnog stava prema obrazovanju i radu kod mladih kao i da omoguće više šansi u zapošljavanju i ekonomskom osamostaljivanju. Uz to sastavni deo programa je psihološka podrška koja će biti dostupna u toku čitavog trajanja ovog dvogodišnjeg projekta kroz individualno savetovanje i grupni terapijski rad. Sa decom i mladima će raditi obučeni psiholozi-terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom. Dodatna podrška resocijalizacijidece pružaće se kroz organizovanje sportskih aktivnosti, edukativnih ekskurzija, kreativnih radionica, i drugih aktivnosti u okviru kluba za decu i mlade.

Govornici na konferencijiMi verujemo da svako zaslužuje drugu šansu. Posebno deca i mladi koja su već u ranom dobu svog odrastanja došla u konflikt sa zakonom. Njima je potrebna ne samo pomoć već i podrška da izgrade uverenje da za njih postoji pozitivna perspektiva i da mogu da budu prihvaćeni u društvu. Projekat IAN-a pružiće tu važnu podršku deci i mladima, a to su prepoznali i mladi u Nemačkoj koji su ove godine odabrali baš ovaj projekat da bude finansiran od stane SHL-a”, izjavio je Rudiger Rač Hajtman, direktor SHL fondacije.

Kroz strateško partnerstvo sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd uspostavljeni su mehanizmi za sprovođenje postojećih zakonskih rešenja u delu vaspitnih naloga, posebnih obaveza i vaspitnih mera izrečenih maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Učesnica na konferenciji“Centar za socijalni rad učestvuje u svakom postupku koji se vodi prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Na evidenciji Centra je u 2011. godini bilo 2135 dece sa problemima u ponašanju, od toga ih 1338 bilo u sukobu sa zakonom. Devojčica je manje i one čine do jedne četvrtine ukupnog broja. Skoro polovina od sve dece sa problemima u ponašanju se ponovo evidentira, a veći je broj ponovljenih dela kod dece u sukobu sa Zakonom – 49.1%”, rekla je Snežana Stošković, Direktorka Gradskog centra za socijalni rad.

Set usluga planiranih projektom spada u oblast savetodavno-socijalno-edukativnih programa iz oblasti socijalne zaštite kojima se deci i mladima sa problemima u ponašanju pruža stručna pomoć u prevazilaženju kriza u kojima se nalaze. “Ovakvim pristupom se izbegava kažnjavajući model i nudi se alternativni odgovor društvenog okruženja kojim se ova deca i mladi ne odbacuju i ne kažnjavaju već osnažuju i podržavaju u usvajanju pozitivnih ponašanja i vrednosti”, istakao je na konferenciji Ivan Stojilović, psiholog, Predsednik IAN-a. Projekat naglašava i značaj prevencije jer su planirane aktivnosti ujedno usmerene na sprečavanje daljeg napredovanja ozbiljnijih oblika sukobljavanja sa zakonom među maloletnicima koje je sve naglašeniji problem u našem društvu.

U toku dvogodišnjeg trajanja projekta ukupno će oko 200 dece i mladih biti uključeno u aktivnosti.


Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,

IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading