Međunarodna mreža pomoći

Koordinacioni sastanak na projektu Multimedijalna Akademija Telecentara

20.11.2012

IAN učestvuje od 1. novembra 2012. u evropskom projektu u partnerstvu s Telecentre-Europe i još šest njenih organizacija članica. Telecentre Multimedia Academy je dvogodišnji projekt koji uključuje razvoj novog programa medijske pismenosti za početnike i naprednije korisnike novih medijskih tehnologija. Projekt će biti finansiran u okviru EU programa celoživotnog učenja i to Grundtvig dela programa za obrazovanje odraslih.

Učesnici prvog koordinacionog sastanka na TMA projektuOd 20.-21. novembra je održan inicijalni projektni sastanak u Temišvaru na kojem su projektni partneri prezentovali planove realizacije projektnih aktivnosti. Latvian Information and Communications Technology Association – LIKTA će biti odgovorna za izradu komparativne studije o postojećim programima i potrebama za programima medijske pismenosti za odrasle.

Telecentar iz Zagreba je nositelj razvoja kurikuluma za početni i napredni program medijske pismenosti koji će osim osnovnih kompetencija multimedijske produkcije uključiti i razvoj komunikacijskih i preduzetničkih veština. Aktivnosti izrade dva nova udžbenika koordinisaće Esplai Foundation iz Španije, a pilot istraživanje novih obrazovnih programa za odrasle će koordinirati Educating for an Open Society Foundation EOS iz Rumunije.
Nakon pilotiranja sledi revizija, odnosno eventualna izmjena kurikuluma i udžbenika za koju će ponovo biti zadužen Telecentar iz Zagreba. Langas i Ateiti – Window to the Future iz Litvanije će koordinisati diseminacijske aktivnosti, dok će International Aid Network – IAN brinuti za održivost projektnih rezultata. Evaluaciju projekta će organizovati Foundation for Development of Democratic Rights – Demnet iz Mađarske, a Telecentre-Europe će kao nositelj projekta biti zadužen za projektno upravljanje.

Dodatne informacije: Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, e-mail, IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

Projektni partneri:

 logo_TE  TelecentarZagreb Demnet  likta EOS langasiateti-logo IAN Logo-ESPLAI

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading