Međunarodna mreža pomoći

Mladi

slika1Jačanje mladih kroz neformalno obrazovanje i psihosocijalnu podršku u cilju aktivnog učešća u životu i razvoju lokalne zajednice i društva, a posebno podrška mladima u riziku u cilju prevazilaženja kriza odrastanja jedan je od glavnih pravaca rada IAN Telecentra.

U cilju podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju, uključujući i maloletnike u sukobu sa zakonom, da promene svoje obrasce ponašanje IAN Telecentar je razvio adekvatan program (pogledajte U najboljem interesu deteta i Drugačiji otisak na svet). Kroz edukativne kurseve usmerene na profesionalno osnaživanje, socijalnu i psihološku podršku, različite društvene, sportske i kreativne aktivnosti u podržavajućoj sredini i uz posvećenost profesionalaca, nastojimo da deci i mladima pomognemo da otisak koji svako od njih ostavlja na svet, bilo da se to odnosi na porodicu, prijatelje ili širu društvenu zajednicu, bude prožet vedrim bojama, postignućima utemeljenim na znanju i pozitivnim vrednostima.
U okviru svog rada sa mladima u sukobu sa zakonom i u bliskoj saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd, IAN Telecentar realizuje posebne obaveze/vaspitne naloge propisane Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela. U martu 2014. IAN Telecentar dobio je licencu za uslugu socijalne zaštite Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju te na osnovu nje realizujemo i vaspitnu meru „Pojačan nadzor uz upućivanje u dnevni boravak“.

 

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
fax. 011/3225 993
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading