Međunarodna mreža pomoći

Nezaposleni

10.10.2008

IAN već četiri godine uspešno sarađuje sa Microsoftom kroz Unlimited Potential program. U proteklom periodu IAN je u saradnji sa Microsoftom realizovao više od 3000 besplatnih kurseva (u trajanju od 20 školskih časova) za 1232 osobe!

Unlimited Potential

Unlimited Potential je Microsoftov odgovor na potrebu 5 milijardi ljudi širom sveta. Za razliku od milijardu ljudi koji imaju relativno dobar standard i imaju pristup informacionim tehnologijama, 5 milijardi ljudi koji se nalaze u donjem delu ili u sredini ekonomske piramide još uvek živi u relativnom siromaštvu, bez pristupa savremenim tehnologijama i informatičkom društvu.

Kako bi bolje pomogli ovim ljudima, Microsoft Unlimited Potential kombinuje napredne tehnologije uz jako partnerstvo sa vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, edukativnim ustanovama i tehnološkim partnerima.

Uspeh Microsofta dao je mogućnost – i odgovornost – ovoj kompaniji da koristi svoje resurse i uticaj kako bi pomogla svetu da postane bolje mesto za sve svoje stanovnike.

Principi Microsoft-a

Krajnji cilj Microsoft-a je da pruži šansu za one koji se nalaze u sredini ili na dnu svetske ekonomske piramide – za 5 milijardi ljudi. Kratkoročni cilj programa Unlimited Potential je da do 2015. dopre do jedne milijarde ljudi u tri ključne međusobno povezane oblasti. Svaka od oblasti je presudna za razvoj održivih ekonomskih mogućnosti:

•  Transformacija obrazovanja
•  Jačanje lokalnih inovacija
•  Podsticanje zapošljavanja

U ovim oblastima, Microsoft Unlimited Potential može da stvori najveći mogući uticaj na stvaranje održivog socijalnog i ekonomskog razvoja. Svaka od ovih oblasti pomaže podsticanje razvoja drugih oblasti. Na primer, inovacije u lokalnoj zajednici zavise od jakog obrazovnog sistema. Slično tome, kroz inovacije i jaku tehnološku infrastrukturu, zajednice postaju privlačnije lokalnom, regionalnom i globalnom biznisu, a investitori otvaraju nove poslove i mogućnosti.

Šta Microsoft radi?

Unlimited Potential uključuje programe, proizvode i partnerstva koja odgovaraju na razne socijalne i ekonomske izazove u tri ključne međusobno povezane oblasti.

Transformacija obrazovanja

  • Partnerstvo u učenju ( Partners in Learning ): Aktivan u 101 državi; doseže do više od 107 miliona studenata u ovim zemljama

Jačanje lokalnih inovacija

  • Microsoftovi inovativni centri: Pomažu jačanjeinovacija i razvoj u lokalnim ekonomijama obezbeđujući studentima, arhitektama, programerima, IT profesionalcima i istraživačima pristup opremi, konsultantima i resursima svetskog ranga. Trenutno postoji 110 ovakvih centara u 100 zajednica u 60 zemalja, a planira se da se broj centara popne na 200 u toku naredne dve godine uz uključivanje još 25 zemalja.
  •   Kup Imagine ( Imagine Cup ): 2007. ovaj Kup je uključivao više od 100.000 studenata iz više od 100 zemalja i regiona

Podsticanje zapošljavanja

  • Partnerstvo za pristup tehnologiji: Pristupačna tehnologija za pojedince i vlasnike malih preduzeća, u partnerstvu sa vladama i lokalnim akterima. Uspostavljeno je više od 50 ovakvih programa.
  • Program izgradnje veština za tehnološke centre u zajednici: U periodu 2004-2007 Microsoft je dao grantove u novcu, donacije softvera i tehničku podršku i obuku za 40,000 tehnoloških centara u zajednici u 102 zemlje.

Partnerstva Microsoft-a

Rad kroz partnerstva: Microsoft ne može sam da odgovori na izazove. Unlimited Potential se oslanja na globalnu mrežu partnerstva Microsoft-a sa kompanijama, vladama i razvojnim organizacijama. Microsoft trenutno radi sa oko 750.000 partnera širom sveta.

Microsoft nudi izuzetnu vrednost svojim partnerima, uključujući i kroz pomoć u:

  • Stvaranju održivih (i korisnih lokalnoj zajednici) modela za razvijanje biznisa
  • Razvoju tehnoloških rešenja koja odgovaraju lokalnoj socijalnoj i razvojnoj situaciji
  • Dosezanju novih korisnika i klijenata na tržištu

Microsoft takođe obezbeđuje nevladinim organizacijama i vladama metode, veštine i finansijska sredstva za unapređenje proverenih rešenja kako bi se uhvatili u koštac sa osnovnim razvojnim problemima i humanitarnim krizama.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading