Međunarodna mreža pomoći

Nisam „izgubljen slučaj“, želim svoje detinjstvo

12.12.2017

20. novembar 2017.

Saopštenje za javnost povodom Svetskog dana deteta

Maloletni Saša (17 godina) došao je u IAN po preporuci Odeljenja za maloletnike Višeg suda u Beogradu. Imao je dugu istoriju problema u ponašanju. Koristio je, ali i preprodavao drogu. Rad sa njim u IAN-u bio je usmeren na psihološko savetovanje i podršku u učenju uz koju je nastavio školovanje i stekao diplomu ugostitelja. Prestao je sa činjenjem krivičnih dela, odnos i komunikacija sa roditeljima su znatno popravljeni. Mnogo je staloženiji, odmereniji.  Danas radi već dve godine i samostalno se izdržava.

Na Svetski dan deteta Međunarodna mreže pomoći (IAN) želi da podseti građane kao i stručnu javnost na način, ali i obavezu društva da pomogne deci sa problemima u ponašanju, da postanu korisni građani ovog društva. Ovu decu i mlade javnost često vidi kao „izgubljene slučajeve“, „kriminalce“, „nepopravljive delinkvente“. Ono što je istina jeste da ona uz adekvatnu podršku, pruženu šansu i ohrabrenje mogu da naprave drugačiji izbor i ostanu na ispravnom putu.

Deca sa problemima u ponašanju najčešće dolaze iz disfunkcionalnih porodica, neretko su žrtve porodičnog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije. Iza svakog problematičnog ponašanja deteta stoji po pravilu teška životna priča, i uvek je vidan nedostatak pravovremene podrške i pravilnog usmerenja od strane nas odraslih odnosno društva, u prvom redu porodice, škole, i drugih sistema koji bi trebalo da budu glavni oslonci pravilnog razvoja deteta.

Zabrinjava podatak da je starosna granica dece sa problemima u ponašanju sve niža. Zbog toga su posebno važni preventivni programi i rano prepoznavanje rizika u cilju sprečavanja napredovanja ozbiljnijih oblika problema u ponašanju i sukobljavanja sa zakonom među maloletnicima koje je sve naglašeniji problem u našem društvu.

Međunarodna mreža pomoći (IAN), udruženje građana sa sedištem u Beogradu, ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa problemima u ponašanju kao i maloletnim učiniocima krivičnih dela. U okviru IAN-ovog licenciranog Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju sprovodi se sveobuhvatan program rada sa ovom grupom dece. Korisnici naših usluga dolaze u Dnevni boravak po uputu Gradskog centra za socijalni rad, po nalogu Odeljenja za maloletnika Višeg suda u Beogradu, na inicijativu stručnih radnika iz institucija, škola ili po preporuci vršnjaka koji su već (bili) korisnici IAN-a. IAN predstavlja jedinstveni primer povezivanja civilnog sektora, sistema socijalne zaštite i pravosudnog sistema.

Deci i mladima su na raspolaganju različite besplatne aktivnosti usmerene na prevenciju i smanjenje antisocijalnog ponašanja. Sastavni deo rada je psihološko osnaživanje kroz individualno, porodično i grupno savetovanje, kako za decu tako i za roditelje, zatim aktivnosti resocijalizacije koje uključuju  psiho-socio-edukativne radionice, pružanje pomoći u učenju i u traženju posla, i sportske aktivnosti. Pored toga na raspolaganju su i aktivnosti  profesionalnog  osnaživanja, kroz obuke u oblasti informacionih tehnologija i kurseva aktivnog traženja posla koje su osmišljene sa ciljem da doprinesu građenju pozitivnog stava prema obrazovanju i radu kod mladih kao i da omoguće više šansi u zapošljavanju.

Program rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i u riziku koji se sprovodi u IAN-u od 2012. i koji je obuhvatio preko 400 dece i mladih do sada, doveo je do značajnih pozitivnih efekata u pogledu resocijalizacije, nastavka školovanja, promene obrazaca ponašanja i integracije u društvenu sredinu. Takođe, izuzetno je nizak procenat recidivizma među maloletnim počiniocima krivičnih dela.

Postignuti rezultati ukazuju da ukoliko se ponudi kvalitetan program i obezbedi sredina u kojoj se osećaju prihvaćeno, socijalna i psihološka podrška, deca i mladi mogu da  izmene svoje obrasce ponašanja, izgrade pozitivne stavove prema obrazovanju i radu. Ovakvim pristupom se izbegava kažnjavajući model i nudi se alternativni odgovor društvenog okruženja kojim se ova deca i mladi ne odbacuju i ne kažnjavaju već osnažuju i podržavaju u usvajanju pozitivnih ponašanja.

Na žalost, programa usmerenih na ovu grupu dece u Srbiji je izuzetno malo. Izuzev malobrojnih gradova kao što su Novi Sad i Kragujevac, lokalne samouprave ih najčešće ne podržavaju kroz svoje budžete jer se „problematična“ deca i mladi najčešće ne prepoznaju kao grupa kojoj su potrebne usluge u zajednici.

Ako želimo zdravije, srećnije i podsticajnije društvo za svako dete u njemu, pristup mora biti drugačiji.  Ukoliko se na vreme uoči problem ili potencijalni rizik i dete se uključi u program koji će delovati korektivno, ali i podržavajuće, deca se uspešno vraćaju na pravi put, a društvo dobija zrele mlade ljude koji slede sistem pozitivnih vrednosti.

 

 

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading