Međunarodna mreža pomoći

O nama

slika5IAN Telecentar je odsek lokalne nevladine organizacije IAN Međunarodna mreža pomoći. Svoje prve aktivnosti Telecentar je započeo 2001. godine, kada smo za decu iz izbegličkih kampova organizovali kompjuterske igraonice, iz kojih su se kasnije nastali i prve kompjuterske obuke.

IAN  Telecentar  nastoji  da  promoviše i ojača socijalno uključivanje i približi koncept  celoživotnog  učenja  svim  građanima  Srbije. Naš rad je posebno usmeren na razvoj kompetencija ranjivih grupa (mladih u riziku, žena žrtava nasilja, starijih, nezaposlenih, osoba sa invaliditetom, izbeglih i raseljenih, manjina, žrtava torture, zatvorenika).

Cilj naših programa je da se svi ljudi osećaju vrednim, da aktivno učestvuju u ekonomiji znanja, da se poštuju sve naše međusobne razlike, da su osnovna ljudska prava zadovoljena i da svi možemo da živimo dostojanstveno.

IAN  Telecentar pruža direktnu, sveobuhvatnu uslugu koja kombinuje treninge, radionice, organizovanje radne prakse i psiho-socijalnu podršku prilagođenu individualnim potrebama, pružajući  tako znanje i iskustvo koje  pomaže  korisnicima  da  se  bolje integrišu u  lokalnu  zajednicu i postanu  ekonomski  nezavisni.  Radimo i na unapređenju kvaliteta usluga drugih organizacija civilnog društva i javnih institucija kroz međusobno umrežavanje, predstavljanje savremenih trendova i upoznavanje sa prednostima korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija.

Članstvo

 • slika6Telecentre Europe, evropske mreže telecentara, koja predstavlja telecentre, mreže telecentara, IKT centre, obrazovne centre za odrasle i biblioteke širom Evrope, gde odrasli i mladi mogu pristupiti Internetu, steći digitalne veštine i biti u toku sa promenama u oblasti tehnologije i razvoja zajednice
 • European Computer Driving Licence fondacije i ovlašćeni testni centar za izdavanje međunarodno priznatih ECDL i ECDL Advanced sertifikata,
 • Sekcije škola stranih jezika Privredne komore Srbije i distributer Evropskog jezičkog portfolija
 • Global Knowledge Partnership (GKP) mreže. GKP je prva svetska mreža različitih aktera koja promoviše inovacije i unapređenje u oblasti znanja usmerenog na razvoj

Nagrade, licence i zahvalnice

 • slika22004. licenca ovlašćenog ECDL test centra,
 • 2006. godine IAN Telecentar je dobio prestižnu nagradu Microsoft-a Award of Excellence za postignute rezultate u sprovođenju humanitarnih programa,
 • 2007. zahvalnicu studentskog doma za osobe sa invaliditetom “Mika Mitrović”,
 • 2008. zahvalnicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu,
 • 2009. licencu Naprednog ECDL test centra,
 • 2011. nagradu Telecentara Evrope za najboljeg IKT nastavnika,
 • 2012. nagradu Telecentara Evrope za najbolju priču o digitalnoj inkluziji,
 • 2012, 2013, 2014. zahvalnicu Olimpijade trećeg doba,
 • 2014. licencu Dnevnog centra za rad sa mladima i
 • nastavljamo dalje…

Rezultati

slika4Do sada je preko 8000 polaznika završilo naše programe besplatne edukativne pomoći. U toku sprovođenja edukativnih programa IAN sprovodi i opsežnu evaluaciju. Rezultati evaluacije kurseva pokazuju visoko zadovoljstvo naših korisnika ponuđenom obukom ( prosečna ocena svih kurseva na skali od 1 do 5 je 4,7).

Drugi nivo evaluacije je testiranje psihološkog statusa polaznika edukativnih programa na početku i na kraju programa. Rezultati pokazuju da, nakon dugotrajne edukativnih programa (minimum 3 meseca) dolazi do:

 • Opšteg poboljšanja psihološkog statusa polaznika,
 • Snižavanja nivoa emocionalne nestabilnosti i destruktivne agresivnosti
 • Podizanja nivoa savesnosti,
 • Umanjena je sklonost da se za lične poteškoće okrivljuju drugi i nesrećne okolnosti, polaznici pokazuju sklonost da preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost,
 • Najznačajnije promene su registrovane u doživljaju sopstvenih kompetencija, pre svega profesionalnih. Polaznici se osećaju znatno kompetentnijim i sposobnijim u profesionalnom pogledu.

slika3Pozitivna promena se ne ograničava samo na generalni psihološki status. Polaznici pokazuju mnogo veći stepen namere da se angažuju u traženju posla , nego što je to bio slučaj pre pohađanja programa. Veruju da poslovne šanse za njih postoje, da gubitak posla može biti prilika za napredak a ne isključivo lična katastrofa, da njihova budućnost u najvećoj meri zavisi od njih samih i da imaju dovoljno kvaliteta da utiču na odluku potencijalnih budućih poslodavaca.

Najzad, najvažniji rezultat je da polaznici imaju veće šanse za pronalaženje novog/boljeg posla nakon pohađanja naših edukativnih programa. U nekim od programa procenat polaznika koji su pronašli posao nakon 3 meseca po završetku programa je i do 50%.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading