Međunarodna mreža pomoći

Obuka za osoblje dva Centra za mlade u Boru i Vranju

04.05.2016

IMG_5409Dvodnevni trening namenjen osobama angažovanim u radu Centara za mlade Bor i Vranje održan je u sredu i četvrtak 27. i 28. aprila u okviru projekta „Promena na bolje“ (Change for Good). Organizator treninga bila je IAN Međunarodna mreža pomoći, jedna od partnerskih organizacija na projektu. Centralna tema treninga bila je prenošenje iskustva i najboljih praksi licenciranog Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju IAN Telecentar drugim Centrima za mlade. U radu su učestvovali predstavnici Centara za mlade iz Bora i Vranja, kao i predstavnici lokalnih Centara za socijalni rad i škola. Učesnicima treninga su predstavljeni zakonski okviri rada sa decom i mladima u sukobu sa zakonom, načini pružanja psihološke, edukativne pomoći i pomoći u resocijalizaciji, postupak licenciranja, evaluacije projekta, kao i načini saradnje sa akterima u zajednici. 

IvanU uvodnom delu Ivan Stojilović, Koordinator Dnevnog boravka u Beogradu, predstavio je učesnicima ciljeve i aktivnosti projekta, proces interne i eksterne evaluacije, kao i očekivane rezultate (preuzmite prezentaciju ovde). U nastavku je Ljiljana Marković, specijalni pedagog, predstavila alternativne sankcije za maloletne učinioce krivičnih dela: vaspitne naloge i mere. Ove sankcije su namenjene isključivo maloletnicima i njihov cilj je zaustavljanje i preveniranje daljeg vršenja krivičnih dela, jačanje odgovornosti maloletnika i izbegavanje njegove stigmatizacije.  U drugom delu Ljiljana je detaljno upoznala učesnike obuka sa načinima realizacije ovih sankcija, kao i protokolima neophodnim za njihovu realizaciju (preuzmite prezentaciju ovde).

LjiljaLjiljana Marković i Jelena Vukičević su zatim predstavile prvu komponentu rada sa korisnicima usluga Dnevnog boravka – pružanje psihološke podrške. Individualna i grupna psihološka podrška u okviru projekta je namenjena deci i mladima, kao i njihovim roditeljima. Ljiljana i Jelena su predstavile osnove rada sa ovom grupom mladih, njihove specifičnosti i najčešće pružene oblike psihološke podrške. Tokom prezentacije razvila se živa diskusija među učesnicima treninga koji su predstavili svoje načine pružanja podrške i najadekvatnije načine rada sa ovom grupom. Poseban akcenat je bio stavljen na pozitivan i prihvatajući pristup mladima kojima je potrebna psihološka podrška, (preuzmite prezentaciju ovde).

 

MilosU poslednjem delu prvog dana treninga Miloš Dubroja, IT nastavnik, i Ivan Stojilović predstavili su načine organizovanja obuka za mlade. Akcenat je bio stavljen na organizovanje osnovnih IT kurseva, stručne obuke, kao i kurseva socijalnih veština, načine evidentiranja korisnika, ciljeve ovih obuka, kao i završno polaganje testova (preuzmite prezentacije ovde i ovde).

 

 

 

MikainaNa početku drugog dana treninga Mikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad Beograd predstavila je iskustva saradnje GCSR-a  Beograd sa organizacijama civilnog sektora. Takođe, predstavila je i protokole i standarde koji su važni za definisanje njihovog međusobnog odnosa. U živoj diskusiji je istaknuta važnost saradnje svih aktera u zajednici (pre svega centara za socijalni rad, školstva i zdravstvenog sektora) radi pune implementacije i korišćenja svih resursa lokalne zajednice (preuzmite prezentaciju ovde i ovde).

JelenaU nastavku treninga Jelena Vukičević je predstavila aktivnosti koje pomažu resocijalizaciju dece i mladih. Poseban akcenat je bio stavljen na važnost uključivanja volontera u rad Dnevnog boravka i njihovu pomoć u realizaciji podrške u učenju i Klubu za mlade. Pored toga predstavljeni su i programi vođenja mladih u pozorište, bioskop, ekskurzije, itd.  (preuzmite prezentaciju ovde).

 

 

Preuzmite agendu treninga ovde.

Projekat finansira Evropska unija kroz program “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.


Dodatne informacije:

Bor: Milojka Milivojević, KOKORO , Cara Lazara 7 lamela 2, Bor, 030 24 96 760
www.kokoro.org.rs
Beograd: .. Ivan Stojilović, 
IAN Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732
www.telecentar.rs
Vranje: Milena Dimitrijević Tomić,
NVO Nexus, Nemanjina 21, Vranje, O63 68 94 77
www.nexusvranje.com 
header srpski sa donatori

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading