Međunarodna mreža pomoći

Okrugli sto „Primeri dobre prakse među akterima u lokalnoj zajednici u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom“

21.03.2014

Okrugli stoIAN – Međunarodna mreža pomoći i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu u okviru projekta „Ostavi drugačiji otisak na svet“ 21. marta 2014.  organizovali su Okrugli  sto pod nazivom „Primeri dobre prakse među akterima u lokalnoj zajednici u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom“.

Skup je imao za cilj predstavljanje modela dobre saradnje u lokalnoj zajednici, pozitivnih iskustava  u saradnji između javnog i civilnog  sektora, podele uloga, odgovornosti i potrebe da se i dalje širi mreža  među akterima u lokalnoj zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite.

Okrugli stoNa okruglom stolu učestvovalo je više od 50 predstavnika sledećih institucija:
Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, Viši sud za maloletnike u Beogradu, Više javno tužilaštvo, odeljenje za maloletnike, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, predstavnici Uprave kriminalističke policije, odeljenje za maloletnike,  Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, UNICEF, Centar za prava deteta, Centar za socijalno-preventivne aktivnosti GRIG, Dom za srednjoškolsku i studentsku omladinu.

Organizacijom ovog Okruglog stola omogućeno je stručnjacima da razmene iskustva i  znanja sa ciljem razvoja i unapređenja usluga na lokalnom nivou u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica.

Učesnik na okruglom stoluOkrugli sto otvorila je direktorka Gradskog centra za socijalni rad Snežana Stošković koja je istakla značaj intersektorske saradnje vladinog i nevladinog sektora. Ivan Stojilović, menadžer IAN Telecentra predstavio je projekat „Ostavi drugačiji otisak na svet“, njegove aktivnosti i dosadašnje rezultate, kao i rezultate održanih fokus grupa među roditeljima i mladima. Uz prezentaciju prikazan je kratki uvodni film o samom projektu. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Učesnica na okruglom stoluMikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad Beograd prenela je svoja iskustva u realizaciji pilot projekta “Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda“, kao i iskustva iz aktuelnog projekta „Ostavi drugačiji otisak na svet“. Nakon toga predstavljeni su podaci o aktivnostima Gradskog centra i podaci o broju primalaca socijalne pomoći. Prezentaciju možete videti ovde.

Učesnici okruglog stolaLjiljana Marković, specijalni pedagog IAN Telecentra, predstavila je iskustva iz prakse u radu sa mladima sa problemom u ponašanju, dok je Borko Vujadinović, IT nastavnik, preneo svoja iskustva iz računarske učionice u radu sa ovom grupom mladih. Prezentaciju Ljiljane Marković možete ovde preuzeti.

Tokom i nakon prezentacija razvila se živa diskusija među učesnicima okruglog stola, koji su izrazili veliku potrebu za uslugama dnevnog centra i sličnim programima koje pruža IAN Telecentar, kao i veliko zadovoljstvo u ostvarenoj radnji  sa profesionalcima IAN Telecentra u realizaciji ovog projekta. Iskazana je i bojaznost da, ukoliko se ne pruži sistematska podrška od strane lokalne samouprave i države, aktivnosti mogu da prestanu.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading