Međunarodna mreža pomoći

Osnivanje Socijalnog preduzeća

Jedan od prioriteta u smanjenju siromaštva koji je naveden u Strategiji za smanjenje siromaštva je povećavanje broja malih i srednjih preduzeća kako bi se otvorila nova radna mesta. profitno

U ovoj Strategiji je navedeno da predložene aktivnosti treba da budu usmerene na najsiromašnije i najugroženije grupe stanovništva, među kojima su i izbegla i raseljena lica. Što se tiče njihove ekonomske i socijalne situacije, pretpostavka je da više od 25% izbeglih i raseljenih lica (oko 120.000 osoba) pripada grupi siromašnih, što je više od 2,5 puta nego među lokalnim stanovništvom.

Ipak, postoje mnogi problemi na putu uspešnog ekonomskog razvoja koji se moraju rešiti. Visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva, ekonomija koja se restruktuira, nerazvijene preduzetničke veštine su samo neki od problema sa kojima se Srbija suočava. Obrazovni nivo među izbeglim i raseljenim licima – posebno nivo veština koje omogućavaju učestvovanje u ekonomiji koja je bazirana na znanju – je nizak*.

Komponenta ekonomskog osnaživanja u okviru ovog projekta je, takođe, u skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja i Strategijom razvoja MSP . Projekat će pružiti neophodno obrazovanje, savete i profesionalnu i finansijsku podršku izbeglim i raseljenim licima koja žele da postanu uspešni članovi MSP sektora i steknu važne veštine i znanja. Projekat promoviše obrazovanje i samo-zapošljavanje i razvoj preduzetništva kao najefikasnije načine za razvoj ekonomije na lokalnom nivou i prevazilaženje problema nezaposlenosti među ugroženim grupama, pre svega izbeglim i raseljenim licima, kroz otvaranje novih radnih mesta u okviru privatnog sektora.

Kako bi omogućio ekonomsku i socijalnu integraciju korisnika, IAN je u saradnji sa Grupom 484, osnovao Socijalno preduzeće Bizian grupu u Beogradu, koje predstavlja nov koncept u Srbiji. Novoosnovano Socijalno preduzeće pruža sledeće usluge budućim preduzetnicima:

  • Prostorije i prateće resursa,
  • Upravljačku strukturu,
  • Detaljnu analizu tržišta,
  • Pripremu biznis plana,
  • Selekciju, trening i vođenje zaposlenih u novim preduzećima,
  • Pravne savete, posebno prilikom registrovanja,
  • Finansijske usluge – knjigovodstvo i računovodstvo.

Osnivanje Bizian grupe se bazira na činjenici da je IAN organizacija sa velikim iskustvom u oblasti obrazovanja i zapošljavanja članova teško zapošljivih grupa, kao i da njegovi zaposleni mogu pružiti kvalitetne usluge u okviru Socijalnog preduzeća.

Drugi deo komponente ekonomskog osnaživanja biće orijentisan prema profesionalnom obrazovanju tj. razvoju veština i kompetencija koje su neophodne za aktivno učestvovanje mladih iz grupe izbeglih i raseljenih lica u traženju posla i njihovo uspešno uključivanje u društvo. Poznavanje rada na računaru, engleskog jezika ili komunikacionih veština su neophodne prilikom traženja posla. Ova aktivnost je usmeren ka stručnom obrazovanju mladih iz grupe izbeglih i raseljenih lica za posao Administrativnog asistenta. Trening, između ostalog uključuje kurseve računara za sticanje međunarodno priznatog ECDL sertifikata, kurseve poslovne komunikacije, trening za rad sa kancelarijskom opremom i dokumentacijom. IAN i Grupa 484 će pružiti za sve korisnike dvonedeljnu praksu u svojim kancelarijama.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading