Međunarodna mreža pomoći

Ostavi drugačiji otisak na svet

01.10.2012

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema obrazovanju i radu, IAN je uz podršku nemačke fondacije Schuler Helfen Leben započeo projekat “Ostavi drugačiji otisak na svet.”

Projekat je namenjen deci i mladima uzrasta od 14 do 22 godina koji imaju problema u ponašanju i/ili imaju izrečenu meru vaspitnog naloga ili posebnu obavezu.

Cilj projekta jeste da se razvije efikasan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i psihološka podrška usmerena na rehabilitaciju mladih sa asocijalnim ponašanjem kako bi im se pomoglo da promene svoje obrasce ponašanja i integrišu se u svoju društvenu sredinu.

Projekat je počeo oktobra 2012. i trajaće 2 godine, a od izuzetnog značaja za njegovo sprovođenja su strateška partnerstva koja su ostvarena sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd i Zavodom za vaspitanje dece i omladine Beograd. I sve druge organizacije civilnog društva kao i državne institucije mogu da upućuju zainteresovanu decu i mlade sa problemima u ponašanju u program.

Deca i mladi imaju mogućnost da učestvuju u različitim aktivnostima u okviru 3 komponente koje program ima:

Youth1 Youth2 Youth3
Profesionalno osnaživanje Psihološka podrška Resocijalizacija

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading