Međunarodna mreža pomoći

Poseta visoke delegacije EU

20.11.2007

4405502_b20. oktobra 2007. godine IAN je imao priliku da bude domaćin posete g. Vladimira Špidle, Komesara EC za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti i ambasadora g. Hoze M. Ljoverasa, Šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji.

U okviru svoje prve zvanične posete Srbiji g. Špidla je između ostalog odabrao da se sastane sa predstavnicima Fonda za socijalne inovacije (program Ministarstva za rad i socijalnu politiku) na čiju preporuku je uključen i IAN kao domaća nevladina organizacija sa kojom Fond aktivno sarađuje. Na jednočasovnom sastanku predstavnici SIF-a i IAN-a su predstavili svoj rad na razvijanju i sprovođenju projekata orijentisanih na socijalnu zaštitu i podršku zapošljavanju ugroženih kategorija stanovništva u Srbiji kao i na kreiranju sistemskih promena. G. Špidla je pokazao visok nivo razumevanja problema sa kojima se Srbija suočava u ovoj oblasti.

4405506_bVladimiru Špidli predstavljen je i projekat IAN-a za koji je prethodno iskazao interesovanje “Podrška ostvarenu održivih rešenja za izbegla lica i povratnike”, a koji IAN realizuje zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije kroz program CARDS. Naglašeni su odlični rezultati postignuti do sada, uključujući i podatak da je oko 30% korisnika koji učestvuju u programu profesionalnog osnaživanja, a koji su na početku bili nezaposleni, našlo posao zahvaljujući znanju i veštinama stečenim kroz ovaj projekat.

Gosti iz Evropske komisije imali su priliku da vide deo treninga u oblasti životnih veština koji se realizuje u okviru projekta i proveli su oko pola sata razgovarajući sa korisnicima o njihovim iskustvima iz učešća u projektu.

4405510_bZa sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, e-mail ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading