Međunarodna mreža pomoći

Promena na bolje

16.07.2016

Donator

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
СЕКТОР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУministarstvo

Projekat je usmeren na oblast socijalne zaštite odnosno na rešavanje problema nedostatka programa i usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa problemima u ponašanju, posebno onu mlađih uzrasta do 14 godina.

Projekat je počeo u julu 2016. godine, i traje godinu dana, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U dosadašnjoj saradnji sa stručnim radnicima Centara za socijalni rad prepoznata je potreba za uspostavljanjem tretmana dece koja ne podležu krivičnoj odgovornosti i njihovih roditelja, a ispoljavaju probleme u ponašanju ili su došli u sukob sa zakonom. Deca sa problemima u ponašanju i deca u sukobu sa zakonom su jedna od prioritetnih grupa korisnika usluga socijalne zaštite. Razvoj preventivnih aktivnosti u prirodnom okruženju dece u riziku može u kratkom roku zadovoljiti potrebe deteta i porodice za podrškom.

U okviru ovog projekta planirano je nastavak pružanja usluge Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju uzrasta 14-22 godine koja je licencirana od 2014. (broj prvog rešenja 022-03-00083/2013-19 od 20.02.2014. i rešenja o produženju licence broj 022-03-00083/2013-19 od 14.10.2015. koje je izdalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kopija Rešenja je priložena uz konkursnu dokumentaciju) i da se istovremeno razvije program prema korisnicima koji su osnovnoškolskog uzrasta (9-13 godina). Aktivnosti koje bi se sprovodile u okviru projekta odnose se na vaspitno terapeutski, psihoterapijski i savetodavni rad sa detetom i porodicom koji je usmeren na ponašanje deteta i roditelja. Pored toga, korisnicima bi bile ponuđene i druge usluge koje već postoje u dnevnom boravku, a to su pomoć u učenju, edukativni kursevi kao i strukturisano slobodno vreme kroz Klub za mlade. Takođe, IAN i GCSR će kroz svoj program rada sa decom i mladima omogućiti i realizaciju vaspitnih naloga i posebnih obaveza za maloletne učinioce krivičnih dela. 

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading