Međunarodna mreža pomoći

Promena na bolje

11.01.2016

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.

 Projekat, koji se finansira sredstvima Evropske unije, trajaće 20 meseci, koordinisaće ga udruženje građana Kokoro iz Bora, a u realizaciji će učestvovati IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda, Nexus iz Vranja, kao i centri za socijalni rad iz ova tri grada.

teenagers-hands-on-top-of-each-other-outdoorsPored direktne podrške deci i mladima, projekat je usmeren i na uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa u lokalnim zajednicama u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Glavni cilj projekta jeste uspostavljanje Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Boru i Vranju gde ova usluga socijalne zaštite do sada nije bila dostupna. Takođe, zahvaljujući projektu, biće omogućen kontinuitet ove usluge u Beogradu gde IAN Međunarodna mreža pomoći od 2014. godine ima licencirani Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju. IAN će preneti svoj model rada, iskustva i uspešan mehanizam saradnje sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd Udruženju građana Kokoro i Nexusu. Ove dve organizacije će u Boru i Vranju, uz podršku lokalnih centara za socijalni rad, formirati novu socijalnu uslugu u svojim zajednicama i licencirati je kod resornog ministarstva.

O tome da su lokalne samouprave prepoznale vrednost i značaj ovog projekta svedoči i činjenica da su Opštine Bor i Vranje ustupile svoje prostorije za uspostavljanje Dnevnog boravka.

U okviru sveobuhvatnog programa podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju u tri Dnevna boravka biće dostupni različiti kursevi u oblasti socijalnih veština, informaciono-komunikacionih tehnologija i traženja posla, kao i psihološko savetovanje, medijacija, edukativne i kreativne radionice, pomoć u učenju, sportske i rekreativne aktivnosti, koji zajedno vode ka uspešnoj resocijalizaciji. Projekat predviđa da oko 500 dece i mladih, uključujući i maloletne učinioce krivičnih dela koji imaju izrečen vaspitni nalog ili vaspitnu meru, bude uključeno u program podrške i ostvari pozitivne promene u ponašanju. Pored toga, važnu komponentu predstavljaće i rad sa roditeljima ove dece kako bi se ojačale njihove roditeljske veštine i kako bi i oni bili podrška promeni ponašanja kod svoje dece.

Obzirom da je prevencija asocijalnog ponašanja kao i ostvarenje pozitivnih promena kod maloletnika u sukobu sa zakonom i dece koja ispoljavaju probleme u ponašanju kompleksno pitanje koje zahteva zajednički rad i koordinaciju različitih aktera u zajednici, značajnu pažnju ovaj projekat posvetiće razvijanju funkcionalne međusektorske saradnje u kontinuiranoj i sveobuhvatnoj podršci ovoj grupi dece i mladih.

Kroz okrugle stolove, nacionalnu konferenciju, sastanke, obuke i druge aktivnosti  radiće se na podizanju svesti među lokalnim i nacionalnim partnerima, uključujući stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, maloletničkog pravosuđa, policije, obrazovnih i zdravstvenih institucija i nevladinih organizacija u Borskom i Pčinjskom okrugu kao i gradu Beogradu, o važnosti prevencije i resocijalizacije dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz usluge u zajednici.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.
Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs


Dodatne informacije:

Bor: Milojka Milivojević, KOKORO , Save Kovačevića 15 L1, Bor, 030 24 96 760
www.kokoro.org.rs
Beograd: .. Ivan Stojilović, 
IAN Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732
www.telecentar.rs
Vranje: Milena Dimitrijević Tomić,
NVO Nexus, Nemanjina 21, Vranje, 017 74 31 484
www.nexusvranje.com 
header srpski sa donatori

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading