Međunarodna mreža pomoći

Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa

29.09.2010

Dvodnevna radionica e-Inkluzija ranjivih grupa je prva od četiri radionice koja je organizovana u okviru projekta Klikni ka Evropi koji traje do juna 2011.

Ciljevi:

  • Razmena iskustava i prenos znanja i najboljih praksi organizacija civilnog društva i mreža iz zemalja EU koje su aktivne na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa.
  • Upoznati učesnike sa politikama i inicijativama u vezi sa digitalnom inkluzijom u Španiji i drugim zemljama EU koje sprovode organizacije civilnog društva u Španiji i lokalne/nacionalne vlasti
  • Upoznati učesnike sa primerima najboljih praksi i inicijativama u Srbiji na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa
  • Analizirati i identifikovati adekvatne programe i politike iz zemalja Evropske unije (prvenstveno Španije) koje se mogu primeniti i premostiti digitalni jaz koji postoji između ranjivih grupa i opšte populacije u Srbiji, posebno u vezi sa:
    • Osnaživanje radi zapošljavanja – identifikovanje neophodnih komponenata sveobuhvatnog programa radi osnaživanja osoba iz ranjivih grupa kako bi uspešnije učestvovale na tržištu rada.
    • IKT kao deo rehabilitacije i resocijalizacije – identifikovanje situacija u kojima IKT može da služi kao deo rehabilitacije za zatvorenike, mlade u sukobu sa zakonom, pacijente u psihijatrijskim bolnicama i centrima za mentalno zdravlje u zajednici, itd.

.

Facilitatori sesija bili su aktivisti španske NVO Esplai, Pedro Aguilera, Virginia Pareja i Marta Mans Valles, kao i profesionalci iz IAN-a sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju programa za ugrožene grupe. Gosti predavači biće predstavnici kompanije Microsoft.

Datum: Beograd, 29. i 30. septembar 2010.

Mesto održavanja: Institut Servantes, Čika Ljubina 19, Beograd

Program radionice: Kliknite ovde za detaljan program radionice.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih učesnika radionice.

Partneri Donatori
ian logoian logoian-logo Logo-ESPLAI prazno15x10 EU-logo  dijalog-logo microsoft

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading