Međunarodna mreža pomoći

Radionica: Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)

28.02.2011

Učesnici radionice Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)Telecentar je mesto gde ljudi imaju pristup računarima, Internetu i drugim digitalnim tehnologijama koje im omogućavaju da prikupljaju informacije, stvaraju, uče, i komuniciraju sa drugima dok u isto vreme razvijaju svoje osnovne digitalne veštine. Svi telecentri su usredsređeni na korišćenje digitalnih tehnologija u cilju podrške zajednici, ekonomskog i društvenog razvoja, obrazovanja i smanjenja socijalni izolacije i digitalnog jaza, kreiranja ekonomskih prilika i angažovanja mladih. Telecentri mogu biti organizacije civilnog društva, nezavisne agencije ili preduzeća, ili javne institucije. Generalno, postoje 4 veličine telecentara: Mikro (e-tačke), Mini (telekolibe), Osnovni (teledomovi) i Multifunkcionalni telecentri.

Održivost telecentara je jedna od najvažnijih stvari za uspeh poboljšanja e-inkluzije građana i građanki, naroćito onih koji pripadaju ranjivim grupama i onihkoji žive u ruralnim oblastima.

Učesnici radionice Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)Radionica “Održivost organizacija koje sprovode IKT edukaciju” okupila je 28. februara 2011. predstavnike OCD i javnih institucija sa ciljem da se predstave različiti načine postizanja održivosti među telecentrima koje finansiraju javne institucije odnosno država, i telecentrima koji su nezavisni od države, kod kojih finansijska održivost direktno zavisi od donatorskih sredstava ili uspešnosti komercijalnih usluga koje pružaju. Teme o kojima se diskutovalo su bile:

  • Iskustvo i model funkcionisanja IAN Telecentra i regionalna Telecentar mreža – projektno funkcionisanje i prisustvo na tržištu
  • Iskustvo i praksa teledomova u Srbiji
  • Implementacija mrežnog rada u lokalnoj zajednici
  • Telecentri kao podrška ruralnom razvoju
  • Socijalno preduzetništvo u telecentrima
  • Evropska mreža telecentara

Radionica je održana u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda u prostorijama odeljenja “Đorđe Jovanović” gde su učesnici imali prilike da vide lep i uspešan primer obuke za korišćenje računara za starije sugrađane “65+” koji se odvija u računarskom kabinetu ove biblioteke.

Mesto održavanja: Biblioteka grada Beograda, Zmaj Jovina 1, Beograd

Program radionice: Kliknite ovde za detaljan program radionice.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih učesnika radionice

Partneri Donatori
ian logoian logoian-logo Logo-ESPLAI prazno15x10 EU-logo  dijalog-logo microsoft

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading