Međunarodna mreža pomoći

Mediji o nama

TV Kopernikus

16.12.2014.

Gostovanje Ljiljane Marković na TV Kopernikus nakon okruglog stola  „Program podrške resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju – rezultati i izazovi“

TV Sky+

22.12.2014.

Izveštaj sa Okruglog stola: „Program podrške resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju – rezultati i izazovi“ održanog 11. decembra 2014.

TV Kopernikus

20.03.2013.

Gostovanje mendžera projekta Ivana Stojilovića na TV Kopernikus povodom Onlajn nedelje 2013.

TV Avala

17.04.2012.

Najava projekta edukativne podrške samohranim nezaposlenim majkama koji podržava Međunarodni klub žena.

TV Avala

17.04.2012.

Najava događaja u okviru evropske kampanje posvećene digitalnom opismenjavanju Onlajn nedelja 2012 na TV Avala.

TV B92

06.02.2012.

Takmičenje super sajber timova baka, deka i njihovih unuka

e-TV

23.11.2010.

Radionica IKT Asistivne tehnologije koju je IAN Međunarodna mreža pomoći organizovala 22. i 23. novembra 2010. Beogradu privukla je veliku pažnju osoba sa invaliditetom, njihovih udruženja, škola koje rade sa decom sa invaliditetom i udruženja građana koje podržavaju osobe sa invaliditetom u njihovom punom uključivanju u naše društvo. Radionica je deo šireg projekta Klikni ka Evropi koji podržavaju Evropska unija i Microsoft.

TV Studio B

15.04.2011.

Predstavljanje programa IANa i Biblioteke grada Beograda za digitalno opismenjavanje starijih emitovano na Studiju B.

e-TV

25.05.2011.

Medunarodna mreža pomoći IAN iz Beograda u saradnji sa španskom nevladinom organizacijom Espalai organizovala je 24. i 25. maja konferenciju posvećenu e-inkluziji pod nazivom “Klikni ka Evropi”. Cilj ove konferencije bio je promovisanje i doprinošenje digitalnoj inkluziji ljudi (pre svega ranjivih grupa), preduzeća i zajednica u Srbiji.

evronet

06.05.2011.

Značaj telecentara za poboljšanje digitalne pismenosti

e-TV

30.09.2010.

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji je na veoma niskom nivou i na ovom putu, naša zemlja značajno zaostaje za članicama Evropske unije. Skoro polovina stanovništva u Srbiji nikada nije koristila računar, a kod nas se beleži i jednu od najnižih stopa registrovanih Internet korisnika – samo 37 odsto

evronet

10.06.2010.

Predstavljanje projekta “Zaposleni, osnaženi”

TV kursor

28.05.2009.

ECDL sertifikacija u IAN Telecentru.

TV Pink

28.05.2009.

Obrazovani kursevi u okviru projekta “Osnaženi, zaposleni”.

TV Košava

28.05.2009.

Pres konferencija povodom projekta koji je usmeren na obrazovanje izbeglih i raseljnih lica.

evronet

07.04.2009.

Obrazovanje lica sa oštećenim sluhom.

TV Pink

28.05.2009.

Obrazovani kursevi u okviru projekta “Osnaženi, zaposleni”.

evronet

07.04.2009.

Pomoć ugroženim grupama u traženju posla.

TV Studio B

29.08.2008.

Gostovanje u emisiji povodom besplatnih kurseva računara za ugrožene kategorije.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading