Međunarodna mreža pomoći

Edukacija

edukacijaPosedovanje znanja i veština u modernom društvu se neophodne za napredovanje i razvoj regiona. Nažalost, postojeći sistem obrazovanja ne zadovoljava ove potrebe i jaz između potrebnih poslovnih veština na tržištu rada i veština pojedinaca raste svakog dana. Jaz između potrebnih veština i posedovanih je još veći među marginalizovanim grupama, kao što su izbeglice i raseljena lica, Romi, nezaposleni, manjinske grupe, osobe koje žive sa HIV-om, mladi u riziku, osobe sa invaliditetom.

Cilj IAN Telecentra je razvoj potrebnih sposobnosti za aktivno učešće u ekonomiji znanja, pronalaženje novog/boljeg posla i prilagođavanje potrebama tržišta rada, kroz:

  • Promociju celoživotnog učenja i razvoj alata za sve građane
  • Podsticanje socijalne inkluzije marginalizovanih grupa u proces celoživotnog učenja
  • Potraga za najboljim praksama učenja i nastave širom sveta
  • Usvajanje najviših standarda društva zasnovanog na znanju
  • Razvoj i implementacija programa u skladu sa potrebama tržišta rada

Mnogi ljudi iz osetljivih grupa nemaju odgovarajući pristup obrazovanju, dodatno ih isključuje iz produktivnog angažovanja u društvu. Bez potrebnih veština u digitalnom dobu, često su nezaposleni. IAN Telecentar nastoji da smanji ovu nejednakost pružajući pojedincima pristup nizu kurseva.

edukacija2IAN Telecentar nudi sledeće kurseve:

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading