Međunarodna mreža pomoći

Praktična IT obuka

IAN Telecentar je razvio četiri treninga koji pružaju praktično znanje iz IT i digitalne pismenosti. Ovi kursevi su kreirani za pojedince koji žele da više nauče  o računarima i drugim temama.

Administrator malih mreža

Ovaj kurs je fokusiran na postavljanje i upravljanje malim računarskim mrežama, kod kuće ili na poslu. Polaznici uče kako da upravljaju korisničkim nalozima i mrežama, uključujući kreiranje različitih tipova profila i upravljanje pravima različitih korisnika. Obuka takođe obuhvata i postavljanje rutera i bežične mreže, povezivanje štampača sa mrežom. Obuka traje 40 časova.

Veb dizajn

IAN Telecentar je razvio časove veb dizajna sa ciljem pružanja polaznicima sveobuhvatno razumevanje i upravljanje veb dizajnom. Kurs traje 40 časova i obuhvata 9 modula: osnove veb dizajna, HTML, Dreamweaver, Flash with action script, Fireworks, PHP and MySQL, WordPress, and Joomla! Po završetku, pojedinci poseduje potrebne veštine ta kreiranje veb sajtova.

PC Serviser

Ovaj kurs uči polaznike kako da poprave hardver i softver računara. Polaznici uče o mehanizmima računara uključujući njegove delove i komponente, prepoznajući jednostavne greške i otklanjanje problema. Obuka obuhvata elemente softvera, kao što je operativni sistem i njegova instalacija, antivirus zaštita i veštine za bolje performanse operativnog sistema. Obuka traje 30 časova.

Grafički dizajn

Tokom kursa polaznici stiču veštine vezane za grafički dizajn, naročito iz Fotošopa i Korela. Fotošop je jedan od najpoznatijih i korišćenih programa za obradu fotografije. Kurs fotošopa pruža polaznicima neophodne veštine veb dizajna, objavljivanje časopisa i dizajniranje, uređivanje fotografija i bilo koji posao koji je vezan za grafički dizajn. Korel je program koji se najčešće koristi za uređivanje vektorske grafike, koja je od suštinskog značaja za kreiranje digitalno vizuelnih elemenata. Kurs traje 40 časova.

Za više informacija o našim kursevima posetite sajt www.telecentar.co.rs.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading