Međunarodna mreža pomoći

Psiho-socijalna podrška

maslacakU IAN Telecentru radi nekoliko psihologa i psihoterapeuta koji su obučeni da pružaju psihološku pomoć i savetovanje. IAN pruža različite oblike psihološke podrške pojedincima sa ciljem jačanje njihove emocionalne stabilnosti i nivoa svesnosti, smanjivanje destruktivnog ponašanja, preuzimanje odgovornosti za lično ponašanje, medijacija, povećanje osećaja zadovoljstva i samopoštovanja.

Ciljevi se dostižu kroz individualno savetovanje, grupnu terapiju i psihološke radionice. Individualno savetovanje mladih sa problemom u ponašanju vodi ka želji da razgovaraju o porodičnim odnosima, komunikacijom sa autoritetima, kratkoročni planovi u školi i zapošljavanju, medijacija, kontrola besa. Grupna terapija za sve ugrožene grupe vodi ka većoj otvorenosti i uspostavljanju sistema podrške korisnicima. Teme koje su zastupljene: poverenje, raznovrsnost, tolerancija, konstruktivno – destruktivno ponašanje, motivacija, pozitivni uzori i zadovoljstvo. Psihološke radionice fokusirane su na asertivno ponašanje, promena agresije, rešavanje konflikata, tolerancija i još mnogo toga.

Korisnici se osećaju srećnijim zbog svog mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti. Takođe, postoji pomak od destruktivnog ponašanja ka pozitivnom rešavanju problema. Psiho-socijalna podrška postaje željena komponenta mnogih mladih i samohranih majki u IAN Telecentru.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading