Međunarodna mreža pomoći

Studijske posete

28.03.2011

Studijska poseta Rumuniji

Međunarodna mreža pomoći (IAN), unutar projekta “Klikni ka Evropi“, u saradnji sa rumunskom organizacijom EOS organizovala je ovu dvodnevnu studijsku posetu (od 16. do 18. decembra 2010. godine) i okupila osam predstavnika domaćih nevladinih organizacija i Vlade Republike Srbije.

Tim je posetio četiri telecentra u Temišvaru i okolnim mestima. Timu su poželele dobrodošlicu direktorka EOS Rumunija Gabi Barna, menadžer projekta “eCentre networks” (mreže e-Centra) Cornelia Popescu i Alina Zamfir iz Biblionet-a. One su prikazale globalnu situaciju u Rumuniji, kao i vladine i regionalne aktivnosti koje su vezane za promociju digitalne pismenosti kroz projekat ekonomije znanja i programa globalne biblioteke (“Knowledge Economy Project” i “Global Libraries Program”).

Nakon toga, tim iz Srbije posetio je Sannicolau Mare gde su obišli “ATPD eCentre” i imali priliku da popričaju sa direktorkom ATPD centra Laurom Rusu, kao i sa drugim akterima u okviru ovog centra.

Učesnici su saznali kako lokalne uprave u Rumuniji podržavaju pokret telecentara, kao i koji su mogući načini saradnje između organizacija, zajednica i lokalnih uprava.

Tokom drugog dana tim je posetio e-centar u mestu Rekaš. Pričali smo sa rukovodiocem i razmenili iskustva o saradnji između lokalne samouprave i e-centara u Rumuniji i Srbiji. Na kraju, tim je posetio Javno mesto za pristup internetu (PAPI) u mestu Fârliug, koji je smešten u prostorijama lokalne škole sa kojom deli pojedine resurse.

Ova studijska poseta bila je dobra prilika za razmenu iskustava, izazova sa kojima se susreću i najboljih praksi između rumunskih i srpskih telecentara. Učesnici i predstavnici iz Rumunskih organizacija sa kojima smo stupili u kontakt, složili su se da postoje mnoge mogućnosti za dalju saradnju, da će nastaviti komunikaciju i početi da razvijaju ideje o budućim projektima, kao i da će konkurisati za sredstva u okviru okolnih IPA programa.

Studijska poseta Španiji

Druga studijska poseta u sklopu projekta “Klikni ka Evropi“, uključila je našu posetu Španiji u periodu između 28. i 30. Marta 2011. godine. Šest predstavnika CSO-a i javnog sektora angažovanih u promociji elektronske edukacije, imali su priliku da se upoznaju sa različitim pristupima i akcijama koje se u Španiji sprovode u cilju unapređenja e-inkluzije građana.

Ovo studijsko putovanje zajedno su organizovale dve organizacije, naime IAN i Esplai, i obuhvatalo je posete i sastanke sa predstavnicima šest različitih organizacija i institucija, u i oko, Barselone.

Prvi domaćin učesnicima, bila je Esplai Catalonian Foundation, matična fondacija koja obuhvata nekoliko organizacija koje rade na različitim temama od značaja za podršku obrazovanja i za društveni razvoj zajednice. Takodje su predstavljeni i prodiskutovani različiti lokalni i međunarodni programi koji su vezani za digitalno uključivanje, kao i za IKT pismenost ljudi.

Druga ustanova koju su učesnici posetili bila je Tehnološki centar u zajednici (Community Technological Centre – CTC) Maskiefa u blizini Barselone. Predsednik opštine Maskiefa pozdravio je učesnike i predstavio CTC kao resorni opštinski centar koji obezbeđuje informacije, tehnologiju i komunikaciju, raznim preduzećima, organizacijama, kao i građanima Maskiefe, obezbeđujući gradu autonomni i jak društveni i ekonomski razvoj. Kompletna ponuda CTC-a je dostupna osobama sa invaliditetom, a računarske učionice opremljene su sa pomoć nim sredstvima. Različite usluge koje se pružaju su: obuke, besplatno korišćenje IKT-a i kurseva, podrška i saveti za preduzeća i preduzetnike, smernice i saveti vezani za traženje posla.

Lokalne vlasti podržavaju rad CTC-a sa ciljem da se bore protiv digitalnog jaza i svima, bez izuzetaka, omoguće pristup novoj tehnologiji, kao i informacionom društvu i komunikacijama. Učesnici su bili impresionirani sa pojedinim, najnovijim, pomoć nim tehnologijama ko je postoje u CTC centru.

Grupa iz Srbije takođe je imala sastanak sa predstavnicima Javne katalonske biblioteke gde su upoznati sa konceptom o načinu rada biblioteke i kako one mogu da služe i kao punktovi za otvoreni (javni) pristup internetu od strane zajednice.

Jedan od najvažnijih sastanaka, na najvišem nivou, bila je poseta Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Katalonije. Šef odseka Rikard Faura i Homedes predstavio je aktivnosti Ministarstva koje se odnose na promovisanje upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama društva, ne bi li se postigli evropski standardi, što je jedan od ključnih ciljeva.

Rikard Faura i Homedes predstavio je IKT “Network Point” (punkt umrežavanja) telekomunikacionu mrežu, koja obezbeđuje pristup obrazovanom društvu širom zemlje, i ne samo da obezbeđuje infrastrukturu nego i mesta gde ljudi imaju pristup računaru, internetu, kao I profesionalnu podršku, neophodni podsticaj koji će im omogućiti da naprave prve korake u novo obrazovanom društvu. Mreža sadrži preko 600 punktova ili telecentara širom provincije Katalonije. Faura je takođe predstavio AcTICakreditaciju za veštine iz informacione tehnologije i komunikacije (“Accreditation in Information Technologies and Communications skills”).

AcTIC predstavlja sertifikovani dokaz digitalnih veština / kompetentnog menadžmenta i smatra se kao kombinacija znanja, veština i stavova u oblasti IKT-a. Sertifikat je ustanovljen od strane Vlade Katalonije i dokaz je određenog nivoa kompetencije (osnovni / srednji / napredni) priznatog od strane Vlade Katalonije i potreban je za bilo koji vid zapošljavanja u javnom sektoru.

Sledeća regionalna državna ustanova koju je grupa posetila bila je Katalonski generalni direktorat za organizovanje građana i zajednice (“Citizen and Community Action Catalan General Directorate”), gde je predstavljen projekat za umrežavanje pod nazivom “OMNIA Network“. Cilj ovog projekta je da pruži pristup IKT-u kao sredstvo za unapređenje i promociju lične nezavisnosti i kao participirajući deo u podsticanju društvene kohezije.

Na kraju, srpska delegacija posetila je i neprofitabilno udruženje “Diversitat Lúdica” (Rekreativna različitost), koja deci i mladima pruža neformalno obrazovanje, i razvija društveni i obrazovni rad. U prostorijama ove organizacije gostima je pružena šansa da se upoznaju i razgovaraju i sa ženama iz ranjivih grupa u zajednici, koje su prisustvovale na IKT kursevima, kao i sa osobama koje učestvuju u radu ovog telecentra.

Partneri Donatori
ian logoian logoian-logo Logo-ESPLAI prazno15x10 EU-logo  dijalog-logo microsoft
Odgovorite

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading