Međunarodna mreža pomoći

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

28.04.2017


U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta“. Okrugli sto su zajednički organizovali Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i IAN Međunarodna mreža pomoći. Predstavnici akademske zajednice, centara za socijalni rad, dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju ukazali su na važnost zajedničkog učešća u resocijalizaciji ove grupe dece i mladih kroz usluge u zajednici.

Predstavljen je model rada u Dnevnim boravcima za decu i mlade u Beogradu, Boru i Vranju, kao i pozitivna iskustava u saradnji javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici. Istaknuta je  potreba da se dalje širi mreža aktera u zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite. Poseban akcenat je bio stavljen na važnost obrazovanja dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovo zadržavanje u okvirima školskog sistema. Jedan od ciljeva okruglog stola je bio i podizanje svesti lokalnih aktera o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz usluge u zajednici. Ovo predstavljanje je bilo namenjeno pre svega akademskoj zajednici, kako bi se ona upoznala sa praktičnim iskustvima tri Dnevna boravka, i kako bi se razmotrilo uspostavljanje jačih veza između prakse i teorije. Okrugli sto je izazvao veliko interesovanje učesnika i razvila se živa i konstruktivna diskusija između govornika, predstavnika dnevnih boravaka i studenata.

Na okruglom stolu su predstavljeni projektni ciljevi i poslednji pokazatelji o važnosti ovakvih usluga u lokalnoj zajednici. Učesnici su informisani o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz uslugu u zajednici. Neki od govornika su bili  prof. dr Zoran Ilić, doc. dr Goran Jovanić, Mikaina Stevanović.

Prof.dr Zoran Ilić je izrazio veliko zadovoljstvo zbog postojanja ovakvog projekta, ističući njegovu važnost, kao i da se nada da će se nastaviti u budućnosti i da projekat ima njegovu punu podršku.

Doc.dr Goran Jovanić je govorio o obrazovanju u Srbiji i poražavajućim statistikama kada je reč o ovom domenu života. Oko 30% osoba uzrasta od 18-24 g. je rano napustilo školu i ne pohađa nijedan vid obuke. Neophodna je rana identifikacija  i podrška učeniku pod rizikom od osipanja i ranog napuštanja školovanja (uključivanje roditelja, vršnjačke intervencije, službenik zadužen za praćenje pohađanja nastave, dodatne aktivnosti škole i opštine).

„Svi mi činimo greške, ali deca ne treba da budu stigmatizovana zbog toga. Naša misija je da ponudimo priliku za resocijalizaciju maloletnika koji su učinili neku grešku u prošlosti ili jednostavno žive u teškim životnim okolnostima, kako bi imali normalan život“, izjavio je dr Ivan Stojilović, menadžer Dnevnog boravka u okviru IAN Međunarodne mreže pomoći. On je dodao „važno je da su ova deca svesna da naša podrška nije ograničena, zato što ovakve promene zahtevaju vreme“.

Događaju su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, centara za socijalni rad Beograd, Bor i Vranje, Višeg javnog tužilaštvai Osnovnog suda u Beogradu, srednjih i osnovnih škola, partneri Kokoro iz Bora i Neksus iz Vranja kao i predstavnici medija.

Više o projektu „Promena na bolje“

Projekat „Promena na bolje“ doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz 1) osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u tri dnevna boravka u Vranju, Boru i Beogradu i kroz 2) uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koje postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde. Ovim projektom uspostavlja se usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti i ostvarenju punih potencijala.


Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.
Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs


Preuzmite prezentacije:


Dodatne informacije:

Bor: Milojka Milivojević, KOKORO , Cara Lazara 7 lamela 2, Bor, 030 24 96 760
www.kokoro.org.rs
Beograd: .. Ivan Stojilović, 
IAN Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732
www.telecentar.rs
Vranje: Milena Dimitrijević Tomić,
NVO Nexus, Nemanjina 21, Vranje, O17 74 31 484
www.nexusvranje.com 
header srpski sa donatori

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading