Međunarodna mreža pomoći

Trajna licenca za Dnevni boravak za decu i mlade

16.11.2015

IAN Telecentar (Edukativni odsek IAN Međunarodne mreže pomoći) je dobio trajnu licencu za uslugu Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju. IAN Telecentar je prvu licencu dobio 2014. a trajnu licencu je dobio u oktobru 2015 (broj prvog rešenja 022-03-00083/2013-19 od 20.02.2014. i rešenja o produženju licence broj 022-03-00083/2013-19 od 14.10.2015. koje je izdalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja). Rešenje možete pogledati ovde.

Aktivnosti koje se sprovode u okviru Dnevnog boravka odnose se na edukativne kurseve, vaspitno terapeutski, psihoterapijski i savetodavni rad sa detetom i porodicom koji je usmeren na ponašanje deteta i roditelja. Pored toga, korisnicima bi bile ponuđene i druge usluge koje već postoje u dnevnom boravku, kao što su pomoć u učenju i strukturisano slobodno vreme kroz Klub za mlade.

Licenciranje

Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika, koje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja započelo, ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Prvi put, kroz licenciranje uvodi se sistem kvaliteta za organizacije socijalne zaštite, odnosno pružalac usluga i stručne radnike u ovoj oblasti. Sistem licenciranja garantuje stručnost, kredibilitet i pouzdanost svih organizacija i stručnih radnika u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Uspostavljanje sistema licenciranja je veliki i značajan izazov.

Po Zakonu o socijalnoj zaštiti, licenciranje je postupak u kome se ispituje da li organizacija socijalne zaštite, odnosno pružalac usluga, ispunjava uslove i standarde za pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite. Licenca je javna isprava kojom se potvrđuje da organizacija socijalne zaštite ispunjava utvrđene uslove za pružanje konkretnih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Organizacije socijalne zaštite (pružaoci usluga) ne mogu da neposredno pružaju usluge ukoliko nemaju licencu u skladu sa Zakonom.

Više o licenciranju možete pročitati na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading