Međunarodna mreža pomoći

Umrežavanje biblioteka i predstavljanje projekta na Sajmu zdravlja u Vinkovcima

20.04.2013

Sajam zdravlja u VinkovcimaProjekat kroz svoje aktivnosti ohrabruje biblioteke da budu aktivnije u motivisanju članova zajednice da koriste usluge biblioteka.
Kao deo ovog angažovanja, 20. aprila 2013. partnerske biblioteke su učestvovale na Sajmu zdravlja koji se tradicionalno organizuje u Vinkovcima, u Hrvatskoj gde su imale priliku da se upoznaju sa primerom dobre prakse u oblasti aktivizma u zajednici. ProjekatBiblioteke/Knjižnice za novo dobaimao je svoj štand na Sajmu zdravlja sa različitim knjigama i drugim materijalima iz svih gradova čije biblioteke učestvuju u projektu.

Na štandu su posetiocima festival predstavljene prekogranične aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta kao i nove usluge u bibliotekama.
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci redovno učestvuje na ovoj manifestaciji kako bi se približila građanima i promovisala biblioteku u svojoj zajednici. Ova poseta Hrvatskoj omogućila je učesnicima iz Srbije da steknu direktan uvid u dobru praksu organizovanja nekog događaja u zajednici, van biblioteke, koristeći metode i alate za unapređenje aktivizma biblioteka.

Sajam zdravlja u VinkovcimaTokom Sajma zdravlja partneri su organizovali diskusiju u okviru okruglog stola o drugim mogućim manifestacijama u zajednici koje bi biblioteke mogle organizovati kako bi se obogatile usluge biblioteka i kako bi se one promovisale kao mesta za sve članove zajednice. Ukupno je 34 bibliotekara učestvovalo na Sajmu zdravlja u Vinkovcima, stekavši nova znanja i veštine za jačanje aktivizma biblioteka.

Dodatne informacije: Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, e-mail, IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading