Međunarodna mreža pomoći

IAN i UNICEF – zajedno u cilju najboljeg interesa deteta

31.03.2015

unicef2Zadovoljstvo nam je što smo u martu započeli partnerstvo sa UNICEF-om u Srbiji u okviru projekta unapređenja sprovođenja vaspitnih naloga i posebnih obaveza za maloletne učinioce krivičnih dela. Projekat je deo šire inicijative usmerene na jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji, a koji se finansira iz IPA fondova Evropske unije.

Tim iskusnih profesionalaca IAN Telecentra radiće sa mladima u sukobu sa zakonom na teritoriji grada Beograda obezbeđujući mentorsku podršku, savetovanje, različite treninge i druge aktivnosti koje podržavaju promenu ponašanja maloletnih učinilaca krivičnih dela. Bliska saradnja i koordinacija sa Gradskim centrom za socijalni rad, Odeljenjem za maloletnike Višeg suda i Tužilaštvom predstavljaće važan element uspešne realizacije projekta.

U naredne dve godine 70 mladih će biti uključeno u različite aktivnosti sa ciljem resocijalizacije, vraćanja u obrazovni sistem i usvajanja pozitivnih ponašanja i društvenih vrednosti.

EU-UNICEF-final-logo

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading