Međunarodna mreža pomoći

IKT u zatvoru

Od novembra 2011. IAN Telecentar uz podršku Međunarodnog kluba žena sprovodi kurseve računara za grupu zatvorenica u zatvoru u Požarevcu. Uprava zatvora prepoznala je važnost edukacije i profesionalnog osnaživanja osuđenica u cilju njihove pripreme za napuštanje ove ustanove po odsluženju kazne.

prisonNastava se održava dva puta nedeljno. Na kraju svakog modula, učesnice polažu završni test i nakon uspešno položenih svih ispita dobijaju sertifikat.

Prema rečima IT nastavnika Petra Jakovljevića, polaznice su veoma motivisane i savladavaju predviđeno gradivo i brže nego prosečne grupe u školi IAN Telecentra u Beogradu.

Zašto su važni IKT kursevi?

Programi pripreme osuđenika za izlazak i zatvora kao i njihov postpenalni prihvat i rehabilitacija su vrlo važni za uspešnu resocijalizaciju kao krajnji cilj izvršenja kazne zatvora. Resocijalizacija se ne može postići završetkom institucionalnog penološkog tretmana i otpustom osuđenice iz zatvorske ustanove. Otpuštena osuđenica dolaskom na slobodu susreće se s nizom poteškoća materijalne, socijalne, pa i psihološke prirode.

Otpuštene žene najčešće ne dobijaju nikakvu pomoć društva u pronalaženju posla, te rešavanju drugih poteškoća koje im stoje na putu uključivanja u normalne životne tokove.

IAN Telecentar ovom računarskom obukom na jedan način doprinosi da se osuđenice koje se pripremaju za otpust što uspešnije uključe u normalan društveni život i rad na slobodi, čime se umanjuje verovatnoća ponovnog vršenja krivičnih dela.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading